lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Allmän språkvetenskap

Sektionsföreståndare, Allmän språkvetenskap

Jag är docent i nordiska språk och lektor i svenska. Jag föreläser, undervisar och handleder företrädesvis inom professionsutbildning, här Lärarutbildningen, Översättarutbildningen (masterutbildningen) och Språkkonsultutbildningen. De kurser jag ansvarar för och undervisar inom rör framför allt svenska språkets struktur, språkvård och språknormer.

Min forskning rör för närvarande språkbruk i idrottskontext ("Språk i idrottskontext - medel för makt, lärande, demokrati?"), grammatikdidaktik och utbildningsvetenskap ("Att utbildas till svensklärare i teori och praktik"). För idrottsprojektet har jag forskningsmedel från Centrum för idrottsforskning.

Under året 2017 är jag vetenskaplig ledare för "Ämnesundervisning för nyanlända elever" (modulutveckling), på uppdrag av Skolverket.

Från den 1/7 2016 är jag sektionsföreståndare för Sektion 1, SOL-centrum.

Forskning

Om forskningen

Jag arbetar under året 2019 med forskningsprojekten "Kommunikation i språkligt heterogen idrottskontext - nyanlända ungdomars idrottsdeltagande i och utanför skolan", delfinansierat av medel från Centrum för Idrottsforskning, och "Att verka som svensklärare i teori och praktik".

Publikationer

Böcker (11 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (14 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (3 st)
Working papers (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Sektionsföreståndare för Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk
  • Ordförande, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag är Sektionsföreståndare för Sektion 1, Språk- och litteraturcentrum.

Katarina Lundin

Docent
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare
Sektion 1
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.lundinnordlund.luse

Telefon 046–222 87 02

Rum SOL:L318a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20