lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hebreiska

Studierektor, Hebreiska

Jag är född och uppväxt i Linköping och började där studera på ämneslärarlinjen med kombinationen engelska och tyska. Inom ramen för ett utbytesprogram mellan Tyska avdelningen vid Linköpings Universitet och University of Cincinnati åkte jag som utbytesstudent till Cincinnati, Ohio. Där blev jag kvar i nästan tre år och avlade en Master of Arts-examen med litterär inriktning i tyska. Under studietiden i USA undervisade jag också i tyska och svenska vid University of Cincinnati.

Efter vistelsen i USA flyttade jag till Lund för att påbörja språkvetenskapliga doktorandstudier i tyska. Under doktorandtiden arbetade jag också som assistent i ett forskningsprojekt om informationsstrukturering i tyska texter samt undervisade i grammatik, översättning, text och uttal inom grundkursen i tyska.

Numera arbetar jag som universitetslektor i tyska vid Språk-och litteraturcentrum och undervisar framför allt i grammatik, översättning, text och språkhistoria. Jag handleder också uppsatser.

Forskning

Om forskningen

Min doktorsavhandling från 1998 behandlar skillnaden mellan svenskan och tyskan vid vissa verb och prepositioner som uttrycker rumsliga relationer. På svenska säger vi t.ex. "Sätt dig här" medan den tyska motsvarigheten ordagrant blir "Sätt dig hit". Min tanke är att skillnaden kan förklaras genom att språken väljer ut olika bitar av det vi ser, när någon sätter sig. Tyskan fokuserar på rörelsen mot stolen, svenskan på sittandet efter rörelsen.

Under de senaste åren har jag tillsammans med Britt-Marie Ek arbetat med en undersökning av hur den tyska referatkonjunktiven kan återges på svenska. Vi undersöker en tysk roman och översättningen av denna till svenska och försöker urskilja olika översättningsstrategier för att på svenska återge det som på tyska signaleras genom användningen av konjunktiv, något som svenskan i stort sett saknar.

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (1 st)
Working papers (10 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Arabiska, Hebreiska, Mellanösternstudier och Tyska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag har under längre tid innehaft olika administrativa uppdrag och är för tillfället studierektor för tyska, arabiska, mellanösternstudier, hebreiska och syriska.

Mikael Nystrand

Universitetslektor
Tyska
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Arabiska
Hebreiska
Mellanösternstudier
Tyska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.nystrandtyska.luse

Telefon 046–222 91 66

Rum SOL:L300b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20