Antagningsprov

Obligatoriskt antagningsprov

För att vara behörig till Översättarutbildningen krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet är alltså obligatoriskt och kräver föranmälan till studievägledare Peter Marthinsson. Provet består av två delar: ett prov i svensk språkfärdighet och ett prov i översättning. Provet utgör också underlag för urval vid översökning.

Antagningsprov inför HT23

Antagningsprovet inför hösten 2023 äger rum lördagen den 6 maj kl 9–13 (svensk språkfärdighet) och kl 14–17 (översättningsprov). Provet kommer att ske digitalt via zoom. För att delta behöver du ha:

  • en stabil internetuppkoppling
  • webbkamera
  • mikrofon och högtalare (headset får inte användas)
  • tillgång till ytterligare en enhet med kamera och tillgång till zoom-appen (helst en mobiltelefon)

Läs mer om hur det fungerar i våra anvisningar för Zoomövervakade tentamina: https://www.sol.lu.se/utbildning/zoomtentamen/

Om du saknar denna utrustning, kontakta studievägledare Peter Marthinsson. Mer detaljerade provinstruktioner kommer att mejlas till alla som anmält sig till antagningsprovet.

Om du ändå känner osäkerhet inför provet kan du delta i en digital lektion i hur zoom fungerar. Kontakta studievägledare Peter Marthinsson om du vill anmäla dig till detta.

Kontakt

Studievägledare
Peter Marthinsson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-04-14