Kandidatprogrammet i Europastudier

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidat
Huvudämne: Europastudier
Undervisningsspråk: Svenska

Information om anmälan och antagning på lu.se: www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGEUH

Håller Europatanken?

Sök svaren på Kandidatprogrammet i Europastudier

Kandidatprogrammet i Europastudier vid Språk- och litteraturcentrum är ett treårigt program med en humanistisk profil. Inom programmet varvas teoretiska kurser om den europeiska samtiden och kulturhistorien med praktiska moment som gör studenten väl rustad för arbetsmarknaden.

Ett gemensamt Europa?

Inom programmet studeras hur idén om ett gemensamt Europa har växt fram och vilken betydelse denna idé har idag. Utifrån humanistiska perspektiv behandlas exempelvis frågor som:

  • Är det möjligt och önskvärt att inom ramen för den europeiska integrationsprocessen utveckla en europeisk identitet?
  • Står en sådan identitet i konflikt med nationella, regionala och lokala identiteter? Kan exempelvis Brexit ses som ett uttryck för nationalistiska idéers frammarsch på bekostnad av idén om en gemensam europeisk tillhörighet?
  • Hur har Europas – och EU:s – relation till omvärlden sett ut genom tiderna? Vilka betydelse har gränsdragningar mellan ett europeiskt ”vi” och diverse ”andra” haft för framväxten av Europatanken?
  • Vilken betydelse har språket för utvecklingen av kollektiva identiteter och hur hanteras språkfrågan inom EU?

Inom programmet stiftar vi närmare bekantskap med EU:s många institutioner och diskuterar unionens legitimitet hos befolkningen i de 28 medlemsländerna. Vi ställer oss även frågan hur olika sociala och kulturella fenomen – såsom sociala klyftor, migration, nationalism och religion – påverkar dagens Europa. Inom programmet tränger vi dessutom ner i det europeiska kulturlandskapets lokala och regionala variationer, genom ett block av kurser med namnet Regionernas Europa som ger studenterna en virtuell bildningsresa från Moskva till Madrid, Aten till Stockholm.

 

Språkstudier

I programmet ingår 60 hp språkstudier som lägger en grund för kunskaper om de länder och regioner i vilka det valda språket används. Här förvärvar studenten både praktiska språkkunskaper och får samtidigt fördjupad kulturell kompetens om ett europeiskt land eller språkområde. Dessa språk- och kulturkunskaper kan ytterligare fördjupas genom en termins utlandsstudier vid ett partneruniversitet under termin 5.

Läs mer om vilka språk som du inom programmet kan läsa här på Språk- och litteraturcentrum här: https://www.sol.lu.se/utbildning/kandidatprogram/europastudier/kurser

Projektledning och praktik

Inom programmet ges en särskild kurs i projektledning och kommunikationsstrategier. Dessutom har studenten möjlighet att stärka sina praktiska färdigheter genom att praktisera på någon myndighet eller organisation under termin 5. Våra studenter är uppskattade praktikanter inom EU:s verksamheter i Bryssel, på regionala EU-kontor, samt på ambassader, kulturinstitutioner och frivilligorganisationer.

Mer detaljerad information om programmets struktur och kurser hittar du här: https://www.sol.lu.se/utbildning/kandidatprogram/europastudier/kurser

Efter utbildningen

Humanistiska europavetare kan arbeta nationellt och internationellt med exempelvis…

  • EU-frågor inom myndigheter och organisationer
  • Samhälls- och omvärldsanalys åt myndigheter och organisationer
  • Projektledning och kommunikation
  • Kulturfrågor och interkulturell kommunikation
  • Framställning av informationsmaterial med europeisk tematik
  • Utbildning och upplysningskampanjer inom Europafrågor

En kandidat i humanistiska europastudier ger även en bra grund för vidare studier på avancerad nivå och forskarutbildning.

Sök Europastudier

Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil startar på hösten; du ansöker på våren samma år (ca. 15/3–15/4). Mer information om anmälan och antagning finns på lu.se: www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGEUH

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Mattias Nowak

Studievägledare
Robert Ekdahl

Vill du veta mer?

Mer detaljerad information om programmets struktur och kurserna som ingår.

Europastudier

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Avgångsklass 2016 BAPES

Avgångsklass 2017

Facebook

Vill du få en aktuell bild av hur det är att läsa Europastudier vid Lunds universitet – bli vår vän på Facebook!

Sidansvarig: mattias.nowakeu.luse | 2023-02-14