Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil

3 ÅR • 180 HP • HELTID • CAMPUS

Vad är Europa? En kontinent, en kulturhistorisk civilisation, en politisk idé, ett fredsprojekt, en illusion? Frågan om vad Europa är, var dess gränser finns, och hur dess framtid kan komma att se ut är idag ytterst aktuella. För att besvara dessa frågor krävs en bredd av kompetenser; historiska, statsvetenskapliga och kulturvetenskapliga. Dessutom behövs kunskaper om och i europeiska språk. Som student på Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil får du en utbildning som kombinerar områdesstudier och språkstudier med goda möjligheter till praktik och utbytesstudier.

Demonstranter med flaggor

Översikt

Europastudier: Historia – Politik – Kultur – Språk i Europa

Inom programmet studeras hur idén om ett gemensamt Europa har växt fram och vilken betydelse denna idé har idag. Utifrån humanistiska perspektiv behandlas exempelvis frågor som:

  • Är det möjligt och önskvärt att inom ramen för den europeiska integrationsprocessen utveckla en europeisk identitet?
  • Står en sådan identitet i konflikt med nationella, regionala och lokala identiteter? Kan exempelvis Brexit ses som ett uttryck för nationalistiska idéers frammarsch på bekostnad av idén om en gemensam europeisk tillhörighet?
  • Hur har Europas – och EU:s – relation till omvärlden sett ut genom tiderna? Vilka betydelse har gränsdragningar mellan ett europeiskt ”vi” och diverse ”andra” haft för framväxten av Europatanken?
  • Vilken betydelse har språket för utvecklingen av kollektiva identiteter och hur hanteras språkfrågan inom EU?

Inom programmet stiftar vi närmare bekantskap med EU:s många institutioner och diskuterar unionens legitimitet hos befolkningen i de 28 medlemsländerna. Vi ställer oss även frågan hur olika sociala och kulturella fenomen – såsom sociala klyftor, migration, nationalism och religion – påverkar dagens Europa. Inom programmet tränger vi dessutom ner i det europeiska kulturlandskapets lokala och regionala variationer, genom ett block av kurser med namnet Regionernas Europa som ger studenterna en virtuell bildningsresa från Moskva till Madrid, Aten till Stockholm. Vi har också en särskild kurs i projektledning och kommunikationsstrategier.

Språkstudier

I programmet ingår 60 hp språkstudier som lägger en grund för kunskaper om de länder och regioner i vilka det valda språket används. Här förvärvar studenten både praktiska språkkunskaper och får samtidigt fördjupad kulturell kompetens om ett europeiskt land eller språkområde. Dessa språk- och kulturkunskaper kan ytterligare fördjupas genom en termins utlandsstudier vid ett partneruniversitet under termin 5.

Läs mer om vilka språk som du inom programmet kan läsa här på Språk- och litteraturcentrum här: https://www.sol.lu.se/utbildning/kandidatprogram/europastudier/kurser

Praktik och utbytesstudier

Den femte terminen är valfri och du har då möjlighet att välja mellan att stärka dina praktiska färdigheter genom att praktisera på någon myndighet eller organisation, åka på utbytesstudier eller läsa en valfri kurs i något annat ämne. Våra studenter är uppskattade praktikanter inom EU:s verksamheter i Bryssel, på regionala EU-kontor, samt på ambassader, kulturinstitutioner och frivilligorganisationer.

Mer detaljerad information om programmets struktur och kurser hittar du här: https://www.sol.lu.se/utbildning/kandidatprogram/europastudier/kurser

 

Bild på studenter

Efter utbildningen

Humanistiska europavetare kan arbeta nationellt och internationellt med exempelvis…

  • EU-frågor inom myndigheter och organisationer
  • Samhälls- och omvärldsanalys åt myndigheter och organisationer
  • Projektledning och kommunikation
  • Kulturfrågor och interkulturell kommunikation
  • Framställning av informationsmaterial med europeisk tematik
  • Utbildning och upplysningskampanjer inom Europafrågor

Vidare studier

En kandidat i humanistiska europastudier ger även en bra grund för vidare studier på avancerad nivå. Här är några program som ges vid Lunds universitet som programmet ger behörighet till:

Det är också möjligt att inom programmet läsa in 90 hp upp till och med kandidatnivå i ett europeiskt språk och på så vis göra sig behörig till masterutbildningar i språk med antingen språkvetenskaplig eller litterär inriktning. Vid LU finns följande sådana utbildningar:

Om man har 60 hp på grund- och fortsättningsnivå i statsvetenskap (varav 30 hp kan läsas under programmets valfria termin) och skriver en statsvetenskapligt inriktad kandidatuppsats inom programmet kan man också vara behörig till statsvetenskapliga masterprogram. Exempelvis detta som ges vid Lunds universitet:

 

Kontaktpersoner

Programkoordinator

För specifika frågor om programmets innehåll och Europastudier som ämne.

mattias.nowakeu.luse

Studievägledare

För generella frågor om programmet, behörighet och antagning.

robert.ekdahlsol.luse

Vill du veta mer?

Mer detaljerad information om programmets struktur och kurserna som ingår.

Europastudier

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Avgångsklass 2016 BAPES

Avgångsklass 2016

Facebook

Vill du få en aktuell bild av hur det är att läsa Europastudier vid Lunds universitet – bli vår vän på Facebook!

Sidansvarig: mattias.nowakeu.luse | 2024-04-17