Person

Satu Manninen

Professor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Skyddsombud

  • Sektion 4
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post satu.manninenenglund.luse

Telefon 046–222 75 52

Rum SOL:H307a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och docent i allmän språkvetenskap.

Examina:

Ph.D 1999, University of Edinburgh (teoretisk språkvetenskap)

MA 1993, BA 1992, Tammerfors universitet (engelsk filologi, nordisk filologi, journalistik, socialpsykologi, psykologi).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

(Sorry, no Swedish here...)

My research is mostly in the field of theoretical syntax, with particular reference to Finnish and the other Finnic languages; and to English. My earliest work focussed on adverbials and their positions. I have also worked on prepositional and postpositional phrases; on relative clauses; and on argument structure and realization (esp. on passive and impersonal constructions in Finnish). I am currently investigating the properties and uses of so-called ideophones in Finnish, English and Swedish; a lot of this work is done jointly with FD Maria Wiktorsson from Malmö University.

In addition to doing purely linguistic research, I have also worked on more pedagogical and educational topics, such as the value of teaching study planning to university students, and the challenges of teaching academic writing to non-native speakers / writers of English. This work is done jointly with FD Ellen Turner and FD Cecilia Wadsö Lecaros.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (5 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (25 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (5 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i styrgruppen för Masterprogram i Språk och språkvetenskap; ämneskoordinator för inriktning mot engelska.

Se även bifogad CV och publikationslista eller Forskningsportalen!

Satu Manninen

Professor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Skyddsombud

  • Sektion 4
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post satu.manninenenglund.luse

Telefon 046–222 75 52

Rum SOL:H307a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20