Programstruktur

Information om programmets studiegång och kurser

På den här sidan får du en överblick av strukturen på vårt Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil (kallat BAPES). Du kan se vilka kurser som ges vilka terminer och när under terminen (ungefär) som de ges.

För mer information om programmet, se vår utbildningsplan här: Utbildningsplan HGEUH

Vill du veta mer om en kurs, klicka på den så kommer du till kurshemsidan. Där finns alltid information om kursens innehåll samt länk till dess kursplan. Några veckor innan terminsstart finns också oftast schema och litteraturlista upplagd där, samt annat som kan vara bra att veta i förväg.

Termin 1 (höst)

Första halvan av terminen (september - oktober):

Andra halvan av terminen (november - mitten av januari):

Termin 2 (vår)

Första halvan av terminen (mitten av januari - mars):

Andra halvan av terminen (april - början av juni):

Termin 3 & 4 (höst & vår)

 • Språkstudier 60 hp
  Under tredje och fjärde terminen läser du 60 hp i ett språk så att du får både praktiska språkkunskaper och fördjupad kulturell kompetens om ett europeiskt land eller språkområde.

Språken du kan läsa vid Lunds universitet är:

Termin 5 (höst)

 • Valbara studier, 30 hp
  Du väljer mellan att

  • åka på utbyte och läsa kurser inom relevant område, 30 hp (läs mer om utbytesstudier här),
  • ansöka till valfria kurser inom humaniora eller samhällsvetenskap (kurserna väljs i samråd med koordinator), 15 hp eller 30 hp
  • göra praktik inom en för utbildningen relevant verksamhet. Läs mer om praktik här och om stipendium för utlandspraktik inom Europa här. Praktiken sker inom ramen för någon av våra 2 praktikkurser:

Termin 6 (vår)

 • Kandidatkurs, 30 hp (EUHK30)
  Du läser en teori- och metodkurs samt skriver ett examensarbete om 15hp. Du kan välja att rikta in din uppsats mot antingen humaniora eller statsvetenskap och kommer att tilldelas handledare baserat på detta val.

 

Studievägledning

Har du några frågor kan du alltid kontakta vår studievägledare.

Europastudier

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Sidansvarig: mattias.nowakeu.luse | 2023-03-24