Programstruktur

Information om kandidatprogramets struktur och kurser

På den här sidan får du en överblick av strukturen på vårt Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil (kallat BAPES). Du kan se vilka kurser som ges vilka terminer och när under terminen (ungefär) som de ges.

För mer information om programmet, se vår utbildningsplan här: Utbildningsplan HGEUH

Vill du veta mer om en kurs, klicka på den så kommer du till kurshemsidan. Där finns alltid information om kursens innehåll samt länk till dess kursplan. Några veckor innan terminsstart finns också oftast schema och litteraturlista upplagd där, samt annat som kan vara bra att veta i förväg.

Termin 1 (höst)

Första halvan av terminen (september - oktober):

Andra halvan av terminen (november - mitten av januari):

Termin 2 (vår)

Första halvan av terminen (mitten av januari - mars):

Andra halvan av terminen (april - början av juni):

Termin 3 & 4 (höst & vår)
 

Vi rekommenderar att du läser ett språk annat än ditt modersmål och att du väljer att fördjupa dig i ett språk som du studerat under gymnasiet. Du väljer då kurser på grundnivå och behöver ha läst upp till minst steg 3. Ibland kan det vara en god idé att förbereda sig inför språkåret genom att läsa en kvällskurs på nybörjarnivå i språket under termin 2. Sådana möjligheter finns bland annat i franska och spanska på SOL, kontakta studievägledaren för att få veta mer. Det går dock givetvis också bra att börja läsa ett nytt språk under utbildningen. Då väljer du kurser på nybörjarnivå, som inte kräver några tidigare kunskaper för behörighet.

Om du är osäker på vilket språk du vill läsa och vilken nivå du är behörig till, kontakta gärna vår studievägledare för hjälp: Studievägledare BAPES

Dessa språk kan du läsa på SOL:

Termin 5 (höst)

 • Valbara studier, 30 hp
  Du kan välja mellan att
   
  • åka på utbyte och läsa kurser inom relevant område, 30 hp (läs mer om utbytesstudier här),
    
  • ansöka till valfria kurser inom humaniora eller samhällsvetenskap (kurserna väljs i samråd med koordinator), 15 hp eller 30 hp (du ansöker via antagning.se, inom programmet),
    
  • göra praktik inom en för utbildningen relevant verksamhet. Läs mer om praktik här och om stipendium för utlandspraktik inom Europa här. Praktiken sker inom ramen för någon av våra 2 praktikkurser:

Termin 6 (vår)

 • Kandidatkurs, 30 hp (EUHK30)
  Du läser en teori- och metodkurs samt skriver ett examensarbete om 15hp. Du kan välja att rikta in din uppsats mot antingen humaniora eller statsvetenskap och kommer att tilldelas handledare baserat på detta val.

 

Studievägledning

Har du några frågor kan du alltid kontakta vår studievägledare.

Europastudier

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Sidansvarig: mattias.nowakeu.luse | 2021-11-29