Person

Marit Julien

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marit.juliennordlund.luse

Telefon 046–222 87 07

Rum SOL:L314a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i nordiska språk och docent i allmän lingvistik. Jag undervisar främst på olika kurser på inriktningarna Svenska och Svenska som andraspråk, från nybörjarnivå till masterkurser, och jag handleder också på olika nivåer.

I botten är jag allmänlingvist, med fokus på syntax, morfologi och sambandet mellan dessa grammatikens båda delar. Ett annat intresseområde är språklig variation, antingen den betraktas ur en typologisk, en geografisk eller en sociolingvistisk synvinkel. Jag är särskilt fascinerad av variationen inom skandinaviskan, som naturligt nog är det område som jag känner bäst. Jag arbetar också en del med nordsamiska.

Jag är även en av tre redaktörer av Nordic Journal of Linguistics.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsintressen finns främst inom grammatiken. Jag intresserar mig för relationen mellan morfologi och syntax, men också för renodlade syntaktiska frågeställningar. Jag har ibland kombinerat teoretisk grammatik med typologi och då arbetat med många olika språk, men oftast fokuserar jag på språk från Norden, det vill säga (nord-)samiska och skandinaviska.

Mina första arbeten handlade om relationen mellan verbets syntax och verbets morfologi, först i samiskan och sedan i ett bredare urval av språk. Biprodukter av dessa undersökningar var analyser av tempussyntax, av ha-strykning och av dubbelsupinum.

Senare har jag arbetat en hel del med nominalfrasernas syntax. Med utgångspunkt i den stora variation som finns i skandinaviskan i den nominala domänen har jag utarbetat en modell för nominalfrasernas syntax som jag menar kan användas även på andra språk.

Jag har också forskat på flera andra konstruktioner och fenomen i skandinaviskan, bland annat på inbäddad V2, på langdistansbindning, på dubbel passiv (som i "något bordes göras") och på vokativer.

När det gäller nordsamiskan, är det främst verbavledningar som intresserar mig. Redan innan jag hade börjat studera språkvetenskap var jag fascinerad av hur morfologisk flexibla samiska verb är. Jag har på sistone hållit på med vissa aspektuella avledningar och även med transitivitetsväxlingar. Mina analyser av morfologin har anknytning till den teoretiska inriktning som kallas Distribuerad morfologi. 

Jag är även en av tre redaktörer av Nordic Journal of Linguistics.

Böcker (1 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (14 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Medredaktör för Lundastudier i nordisk språkvetenskap
Medredaktör för Nordic Journal of Linguistics

Marit Julien

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marit.juliennordlund.luse

Telefon 046–222 87 07

Rum SOL:L314a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20