lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Latin


Cajsa Sjöberg

docent, FFU-ansvarig, universitetslektor

cajsa.sjobergklass.luse
046–222 93 55


Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15