Person

Katarina Lundin

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.lundinnordlund.luse

Telefon 046–222 87 02

Mobil 076–529 32 60

Rum SOL:L318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan den 1 februari 2023 är jag professor i språkdidaktik, särskilt svenska. Min forskning handlar i första hand om grammatik- och språkdidaktik samt om ämnesspråk, och min undervisning är i första hand förlagd till ämneslärarutbildningen.

Från och med den 1 januari 2024 är jag biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsens arbetsutskott, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum
Katarina Lundin

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.lundinnordlund.luse

Telefon 046–222 87 02

Mobil 076–529 32 60

Rum SOL:L318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10