Person

Katarina Lundin

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.lundinnordlund.luse

Telefon 046–222 87 02

Rum SOL:L318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i nordiska språk och lektor i svenska. Vanligtvis föreläser, undervisar och handleder jag inom våra professionsutbildning (Lärarutbildningen, Översättarutbildningen och Språkkonsultutbildningen).

Under året 2020 är jag tjänstledig på 50 % från LU för att forska och leda forskning vid Linnéuniversitetet, Institutionen för idrottsvetenskap. Ett av mina pågående projekt (finansierat av Centrum för idrottsforskning) handlar om ämnesspråk i skolämnet Idrott och hälsa.

Den forskning jag bedriver vid LU handlar i första hand om grammatik- och språkdidaktik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (11 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (21 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Katarina Lundin

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.lundinnordlund.luse

Telefon 046–222 87 02

Rum SOL:L318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10