Person

Katarina Lundin

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.lundinnordlund.luse

Rum SOL:L318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan den 1 februari 2023 är jag professor i språkdidaktik, särskilt svenska. Vanligtvis föreläser, undervisar och handleder jag inom två av våra professionsutbildningar, nämligen Ämneslärarutbildningen och Översättarutbildningen. Den forskning jag bedriver vid LU handlar i första hand om grammatik- och språkdidaktik samt om ämnesspråk.

Sedan januari 2020 är jag även gästforskare vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. Det ena av mina pågående projekt handlar om ämnesspråk i skolämnet Idrott och hälsa, och i det andra genomför jag olika språkliga analyser inom ramen för det internationella projektet Education for Equitable Health Outcomes - the Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Katarina Lundin

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.lundinnordlund.luse

Rum SOL:L318a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10