Person

Marianna Smaragdi

Universitetslektor

  • Grekiska (nygrekiska)
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianna.smaragdiklass.luse

Telefon 046–222 83 75

Rum SOL:A413

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i nygrekiska och undervisar på alla nivåer inom nygrekiska, från nybörjarkurs till masternivå. Från nybörjar- till forsättningsnivå har vi kurser även på distans, där jag undervisar främst på nybörjarnivå och där föreläsningarna sker genom interaktiva e-möten. Jag lägger i min undervisning stor vikt vid de kontrastiva momenten mellan grekiska och svenska, samt vid språkfärdighet och uttalsträning.

Mitt intresse inom forskning rör sig främst kring bruket av metaforer i grekiska sångtexter. I min avhandling från 2012 skrev jag om metaforer för känslouttryck i den grekiska musikgenren rebétiko. Ett annat intresseområde är översättning av svensk litteratur till grekiska, och jag arbetar för närvarande med utformandet av ett projekt om litterär förmedling mellan Sverige, Spanien och Grekland. In detta projekt undersöker vi bl.a. vilken svensk litteratur som översätts till grekiska och spanska samt skillnader i receptionen mellan mottagarländerna.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt intresse inom forskning rör sig främst kring bruket av metaforer i grekiska sångtexter. I min avhandling Fire, Poison and Black Tears. Metaphors of Emotion in Rebétiko från 2012 skrev jag om metaforer för känslouttryck i den grekiska musikgenren rebétiko. Jag har även arbetat med metaforer för känslouttryck i Kavafis poesi, samt metaforiska uttryck som hänvisar till antiken i grekiska rebétikotexter.

Ett annat intresseområde är översättning av svensk litteratur till grekiska, och jag arbetar för närvarande med utformandet av ett projekt om litterär förmedling mellan Sverige, Spanien och Grekland i samarbete med min kollega i spanska, Ingela Johansson. In detta projekt undersöker vi bl.a. vilken svensk litteratur som översätts till grekiska och spanska samt skillnader i receptionen mellan mottagarländerna.

Ett ytterligare pågående samarbetsprojekt syftar till att undersöka protestsånger från två språkområden, det grekiska och det spanska, och receptionen av dem, framför allt i Sverige men också i respektive länder, d v s receptionen av grekiskspråkiga protestsånger i Spanien och Latinamerika och av spanskspråkiga i Grekland och Cypern. Vi vill undersöka texterna i protestsångerna med fokus på metaforiken.

Böcker (1 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Administrativt

  • Biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsens arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Studierektor för spanska, latin, grekiska och nygrekiska.

Marianna Smaragdi

Universitetslektor

  • Grekiska (nygrekiska)
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianna.smaragdiklass.luse

Telefon 046–222 83 75

Rum SOL:A413

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20