lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Kinesiska


Magnus Brolin

arkivhanterare, universitetsadjunkt, utbildningsadministratör

magnus.brolinostas.luse
046–222 94 83


Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Peter Sivam

arkivhanterare, studierektor, universitetsadjunkt

peter.sivamostas.luse
046–222 08 50


Marcus Tegler

utbildningsadministratör

marcus.teglersol.luse
046–222 75 50