lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Kinesiska


Magnus Brolin

utbildningsadministratör

magnus.brolinsol.luse
046–222 94 83


Mia Nilsson

bibliotekarie

mia.nilssonhtbibl.luse
046–222 37 26, 046–222 32 17


Michael Schoenhals

FFU-ansvarig, professor, professor emeritus

michael.schoenhalsostas.luse
046–222 93 03


Peter Sivam

studierektor, universitetsadjunkt

peter.sivamostas.luse
046–222 08 50