Person

Kiki Lindell

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kiki.lindellenglund.luse

Telefon 046–222 75 42

Rum SOL:H324a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (3 st)