Länkar

Allmänna sökverktyg – de antika kulturerna och dess språk

Länkstation för klassisk arkeologi indelad i kategorier såsom institutioner, museer, utgrävningsplatser och tidskrifter.Utförlig sökmotor för klassisk arkeologi med underrubriker såsom projekt, tidskrifter och bibliografier.Praktisk sammanställning av olika söktjänster på samma sida. Här finns bl.a. språklexika, ordböcker, Gnomon Online och TOCS-IN.Grekiska kulturministeriets hemsida där man samlat geografiskt sökbara utgrävningsplatser, museer o.dyl. i hela Grekland. Ansvariga tjänstemän för respektive instans finns angivna.Sökbar databas med internetresurser för hela antikstudiet, där antika texter har en framträdande plats. Texterna presenteras både på latin/grekiska och i engelsk översättning. Även grekiska och latinska lexika finns i denna databas (bl.a. Intermediate Liddell-Scott Greek Lexicon och Lewis and Short Latin Dictionary).Sammanställning av länkstationer med möjlighet till gemensam sökning.Stort register över websidor med klassisk anknytning, inklusive ett metaindex.Sök bland 441 verk ur den klassiska litteraturen. Enbart engelska översättningar, dock.En användbar samling länkar.Heltäckande sökbar plats med den grekiska mytologin i fokus. Det hela baserar sig på lundensaren Carlos Poradas "Geneaological Guide to Greek Mythology".

Bibliotek och bibliografiska sökverktyg

Bibliografiskt sökverktyg för tidskriften Gnomons recensioner.Innehållsrik ämnesuppdelad samling av internetresurser. Här finns det mesta!Bibliografiskt sökverktyg för egeisk förhistoria.Sökmotor för 150 tidskrifter med klassisk anknytning.Beställ böcker enkelt och billigt via nätet.Bra tematiskt sökverktyg.Artiklar i tidskrifter som finns på nordiska universitetsbibliotek.Monografier som finns på nordiska universitetsbibliotek.
Lunds universitetsbibliotek
För kontroll och förnyelse av lån vid UB1 i Lund.Monografier och artiklar på UB1 i Lund.Här beställer du ditt fjärrlån.

Sökverktyg för de klassiska språken

Sökbar databas med texter som presenteras både på latin/grekiska och i engelsk översättning. Även grekiska och latinska lexika finns här (bl.a. Intermediate Liddell-Scott Greek Lexicon och Lewis and Short Latin Dictionary).Det mesta kring Vergilius.Medeltida texter med kommentarer. Ett särskilt avsnitt med texter utvalda och preparerade i undervisningssyfte finns också, liksom ett stort antal hagiografiska texter.Ett mycket omfattande material för medeltidsstudier (med texter och artiklar).Här finner du franciskanska författare i bokstavsordning.Här kan du läsa nyheter på latin och till och med lyssna på välklingande nyhetssändningar.
Följande fyra sökmotorer kompletterar varandra vad gäller den latinska litteraturen; tillsammans täcker de in det mesta som finns tillgängligt.
Sök bland 441 verk ur den klassiska litteraturen. Enbart engelska översättningar, dock.Elegant Internetbibliotek uppdelat i Bibliotheca Latina, Bibliotheca Graeca (och Bibliotheca Germanica). Latinska och grekiska texter från alla tider. Både kronologiskt och alfabetiskt register över författare ges. Inga översättningar.Verk av de mest kända klassiska latinska författarna. Även kristna, medeltida och nylatinska texter. Endast på latin.

Institutioner i Sverige

Övrigt

Även för dig som inte har privat ”password” in på the Beazley Archive Pottery Database finns här mycket att hämta.29 utförliga föreläsningar om egeisk bronsålder, inklusive bibliografier.En stor del av världens museer uppdelade efter länder.Sökbar databas med amerikanska avhandlingar (doctoral dissertations and master's theses).Förteckning över många av de arkeologiska diskussionslistor som finns på nätet.Sökbart arkiv för dessa diskussionslistor.Ledigkungörelser för Fakulteternas rese- och forskningsanslag.
Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2008-08-23