Lärarfortbildning

Hösten 2022 startade vår modersmålslärarfortbildning i jiddisch. Utbildningen förutsätter att du redan har goda kunskaper i språket. Kurserna inom modersmålsundervisning i jiddisch är en kompetensutveckling för dig som arbetar eller vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i jiddisch. Du kan välja att endast studera de två grundkurserna YIDA11 och YIDA12, eller läsa alla fyra kurserna,  det vill säga också fortsättningskurserna YIDA13 och YIDA14. Kurserna ges på distans och är på 15 högskolepoäng vardera. 

Jiddisch som modersmål och lärarexamen

Du som har jiddisch som modersmål OCH en lärarexamen (i något skolämne) och vill utöka din lärarbehörighet att också gälla jiddisch som modersmål, behöver 30 högskolepoäng i modersmålspråket. Vi erbjuder då två kurser på 15 högskolepoäng vardera med särskilt fokus på modersmålsundervisning: 

Jiddisch: Grundkurs I för lärare, 15 hp (YIDA11)         hösttermin

  • Styrdokument och grammatikens roll i undervisningen, 7,5 hp 
  • Jiddischlitteratur och kulturhistoria, 7,5 hp

Jiddisch: Grundkurs II för lärare, 15 hp (YIDA12)     vårtermin

  • Språkdidaktik och läromedel, 7,5 hp
  • Jiddischlitteratur och textgenrer, 7,5 hp

Goda kunskaper i jiddisch men ingen lärarexamen

Du som har goda förkunskaper i jiddisch men som inte har lärarexamen, och vill arbeta som modersmålslärare i jiddisch eller som redan gör det, kan också söka kurserna ovan. Observera då att utbildningen i sig inte ger lärarbehörighet eller lärarlegitimation. För det krävs lärarexamen. Syftet med fortbildningen är att stärka din professionella roll och förmåga att arbeta som modersmålslärare i jiddisch. 

Behörighetskrav till YIDA11: Minst avklarad YIDD20, Jiddisch nybörjarkurs 2 eller motsvarande. Vi kan erbjuda ett diagnostiskt test för att se om du har tillräckliga kunskaper. Kontakta vår studievägledare så får du mer information om bedömningen av din behörighet.

Saknar du helt kunskaper i jiddisch? Sök våra nybörjarkurser på 15 högskolepoäng:

Mer om utbudet och fortsättningskurserna hittar: https://www.sol.lu.se/jiddisch/kurser/ 

Kandidatexamen i jiddisch: Du kan läsa kurser om 120 högskolepoäng jiddisch – Språk och litteraturspåret – som kan utgöra huvudämne i en kandidatexamen och därefter kombinera med valfria kurser om 60 hp i vilket ämne som helst. Exempel på kandidatexamen i jiddisch:

  • Jiddisch 120 hp + jiddisch modersmålsundervisning, 60 hp
  • Jiddisch 120 hp + jiddisch kultur/film/litteraturkurser, 30 hp + judaistik, 30 hp 
  • Jiddisch 120 hp + modern hebreiska, 30 hp + Öst- och Centraleuropakunskap, 30 hp
  • Jiddisch 120 hp + välj ämne och kurser som du vill, 60 hp.
     

Studievägledare och koordinator

Rakel Nihlén
rakel.nihlenmellost.luse

Ett nationellt minoritetsspråk

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

Intervju med Simo Muir

Simo Muir, som undervisar i jiddisch, intervjuades i SRs program "Jiddisch far alle".

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2023-05-30