Lärarfortbildning

Lunds universitet ger fortbildning för modersmålslärare i jiddisch. Kurserna inom modersmålsundervisning i jiddisch är en kompetensutveckling för dig som arbetar eller vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i jiddisch. Du behöver ha goda kunskaper i språket för att kunna läsa kurserna.

Jiddisch som modersmål och lärarexamen

Du som har jiddisch som modersmål OCH en lärarexamen (i något skolämne) och vill utöka din lärarbehörighet att också gälla jiddisch som modersmål, behöver 30 högskolepoäng i modersmålspråket. Vi erbjuder då två kurser på 15 högskolepoäng vardera med särskilt fokus på modersmålsundervisning: 

Jiddisch: Grundkurs I för lärare, 15 hp (YIDA01)         hösttermin

  • Styrdokument och ämnesdidaktik, 7,5 hp 
  • Jiddischlitteratur och grammatik, 7,5 hp

Jiddisch: Grundkurs II för lärare, 15 hp (YIDA12)     vårtermin

  • Språkdidaktik och läromedel, 7,5 hp
  • Jiddischlitteratur och textgenrer, 7,5 hp

Behörighetskrav till Grundkurs I (YIDA01): Du ska ha kunskaper och färdigheter i jiddisch som minst motsvarar avklarad YIDD12, Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs II eller motsvarande. Vi kan erbjuda ett diagnostiskt test för att se om du har tillräckliga kunskaper. Kontakta vår studievägledare så får du mer information om bedömningen av din behörighet.

Fortsättningskurser

Vill du därefter fortsätta att utbilda dig finns två fortsättningskurser att söka:

Goda kunskaper i jiddisch men ingen lärarexamen

Du som har goda förkunskaper i jiddisch men som inte har lärarexamen, och vill arbeta som modersmålslärare i jiddisch eller som redan gör det, kan också söka kurserna ovan. Observera då att utbildningen i sig inte ger lärarbehörighet eller lärarlegitimation. För det krävs lärarexamen. Syftet med fortbildningen är att stärka din professionella roll och förmåga att arbeta som modersmålslärare i jiddisch. 

Saknar du helt kunskaper i jiddisch?

Sök våra nybörjarkurser på 15 högskolepoäng:

Se hela vårt kursutbud i jiddish: Kurser 

Kandidatexamen i jiddisch

Du kan läsa kurser om 120 högskolepoäng jiddisch – Språk och litteraturspåret – som kan utgöra huvudämne i en kandidatexamen och därefter kombinera med valfria kurser om 60 hp i vilket ämne som helst. Exempel på kandidatexamen i jiddisch:

  • Jiddisch 120 hp + jiddisch modersmålsundervisning, 60 hp
  • Jiddisch 120 hp + jiddisch kultur/film/litteraturkurser, 30 hp + judaistik, 30 hp 
  • Jiddisch 120 hp + modern hebreiska, 30 hp + Öst- och Centraleuropakunskap, 30 hp
  • Jiddisch 120 hp + välj ämne och kurser som du vill, 60 hp.
     

Studievägledare och koordinator

Rakel Nihlén
rakel.nihlenmellost.luse

Ett nationellt minoritetsspråk

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

Intervju med Simo Muir

Simo Muir, som undervisar i jiddisch, intervjuades i SRs program "Jiddisch far alle".

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2024-02-20