Lärarfortbildning

Hösten 2022 startar en lärarfortbildning i jiddisch som kräver goda kunskaper i språket. Kursen passar både dig som vill bli lärare i jiddisch och dig som redan undervisar. 

Saknar du kunskaper i jiddisch? Sök till nybörjarkursen redan till hösten!


Samtliga kurser är distanskurser och undervisningsspråk är engelska. 

Har du läst kurserna YIDD10 och YIDD20 eller har motsvarande behörighet kan du söka till lärarfortbildningen som startar hösten 2022. Kontakta vår studievägledare så får du mer information om bedömningen av din behörighet går till.

Lärarfortbildningen består av 4 kurser á 15 hp (grundkurs I, II och fortsättningskurs I, II). Totalt 60 hp.

Samtliga kurser ges på halvfart. Samläsning mellan delar av lärarutbildning och ordinarie utbud i jiddisch (från grundkurs till och med kandidatkurs) planeras.

Studievägledare

Frida Mebius Önnerfors
frida.mebius_onnerforssol.luse

Ett nationellt minoritetsspråk

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2022-11-23