lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Öst- och centraleuropakunskap


Annakim Eltén

bibliotekarie

annakim.eltenhtbibl.luse
046–222 90 12, 046–222 32 22


Helena Priest

utbildningsadministratör

helena.priestsol.luse
046–222 84 50