Salstentamen

Salstentamen

Vid HT-fakulteterna rättas samtliga salstentor anonymt. Unika anonymkoder för varje tentamenstillfälle skapas och sparas i Ladok. Skrivningsregler för salstenta finns här:

Lägg särskilt märke till: 

 • Du måste ha giltig fotolegitimation med dig. Har du inte det får du inte skriva, om du inte hinner hem för att hämta legitimation inom en timme.
 • Vi har aldrig akademisk kvart på tentamina.
 • Det är tillåtet att komma upp till en timme för sent (inte mer) till en salstentamen. Du får inte lämna lokalen förrän tidigast efter en timme.
 • Du får inte ha med dig hjälpmedel (om det inte finns särskilda instruktioner om detta), inga egna skrivpapper eller kladdpapper och du får inte ha tillgång till mobiltelefon under skrivningen.
 • Glöm inte att ta med dig pennor och suddgummi! Ta gärna med något att äta och dricka, så länge det är sådant som inte stör övriga studenter. 
 • Skriv av hela den kod som tentavakten markerar på ditt försättsblad när din legitimation har kontrollerats på samtliga blad som du lämnar in. Kontrollera att rätt kod har markerats mot listan med namn och personnummer som tentavakten har och signera med ditt namn i högra kolumnen på tentavaktens lista när du lämnar in. Skriv det antal ark som din hophäftade tenta har i rutan i högra hörnet. Efter tentan kan du se din kod i Ladok. Tentan rättas anonymt av läraren. När du hämtar ut din tenta kan du ange antingen dina personuppgifter eller koden, då receptionen har listan med alla uppgifter. 

Läs igenom dokumentet med skrivningsregler noga, och fråga din kursadministratör om du undrar över något.

Var går jag in när huset är låst?

På helger är husen normalt låsta, men vid tentamina är en dörr olåst för att alla ska kunna komma in. Dörren är upplåst en halvtimme innan tentan startar. Kontrollera vilket hus du ska tentera i och se följande kartor för att ta reda på var du ska gå in till de olika husen:

Före tentamen:

 • Skrivningsvakten informerar om utrymningsvägar och återsamlingsplats samt uppmanar studenterna att aldrig gå mot rökfyllt område.

Vid utrymning:

 • När utrymningslarmet ljuder avbryter skrivningsvakten skrivningen och därefter får inga skrivningar lämnas in.
 • Skrivningsvakten påkallar samtliga studenters uppmärksamhet och meddelar att utrymning ska ske omedelbart och att material som tillhör
 • tentamen inte får medföras från lokalen.
 • Skrivningsvakten lämnar om möjligt lokalen sist, utan att riskera sin egen säkerhet.

När klartecken getts för återgång:

 • Skrivningsvakten går ensam in i lokalen och kontrollerar att studenterna kan släppas in. Vakten släpper in studenterna, meddelar att tentamen avbryts och att följande gäller:
  • Inga ytterligare noteringar är tillåtna på skrivningen.
  • De skrivningar som har lämnats in före utrymningen kommer att rättas.
  • Skrivningar som inte lämnats in ”ogiltigförklaras” och tentamen kommer att få göras om vid senare tillfälle.
  • Studenten kan dock välja att få sin skrivning rättad trots att alla frågor inte är besvarade och att den inte lämnats in före utrymningen. Studenten måste meddela omgående till skrivningsvakten att skrivningen ska rättas och utan dröjsmål lämna in den.
  • Studenter som inte vill ha sin skrivning rättad samlar ihop alla papper och medtager dem från salen.
 • Skrivningsvakten kontaktar ansvarig lärare/tentamensansvarig och meddelar varför tentamenavbrutits.
 • Skrivningsvakten ser till att ansvarig lärare/tentamensansvarig får de skrivningar som ska rättas.
 • Den ansvarige läraren planerar in en ny skrivningstid för tentamen och meddelar studenterna den nya tiden snarast.

Dessa riktlinjer har fastställts av Husstyrelsen LUX samt Styrelsen för Språk- och litteraturcentrum 2016.

Anmälan till alla tentor från våren 2023

Från och med vårterminen 2023 behöver du anmäla dig till alla sals- och zoomtentor i ladok, såväl ordinarie som omtentor och uppsamlingstentor.

Hitta din kursadministratör

Administratören kan hjälpa dig med registreringar och andra Ladok-ärenden.

Information till lärare

Information till lärare och administratörer finns på intranätet.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-10-27