Uppsatser

Här nedan presenteras uppsatser i ryska fram till våren 2006.

Uppsatser på B-, C- och D-nivå

2006
 • Seim, Natalia, Den postmodernistiska estetikens utveckling i Ryssland. RYS 054, kandidatuppsats, 10 p.
 • Muskala, Johan. Prepositionsaccent i ett ryskt tetraevangelium från 1500-talet. RYS 054, kandidatuppsats, 10 p.
 • Carlsson, Irina. Kvinnor på tröskeln till det nya samhället. Tjechov och Ibsen - två olika samhällen, två olika synpunkter. Baserat på Ett dockhem och Tre systrar. RYS 053, Specialarbete, 4p.
 • Andersson, Marina. Mesto podlezjasjtjego i skazuemogo v russkom predlozjenii. RYS 054, kandidatuppsats, 10 p.
 • Lindgren, Jesper. Konkurrensen mellan ackusativ och genetivackusativ i ryska. Hur genetivackusativen trängde undan den ursprungliga ackusativformen. RYS 054, kandidatuppsats, 10 p.
 • Seim, Natalia. Pelevin och postmodernism. RYS 053, Specialarbete, 4p.
2005
 • Larsson, Anna. En jämförelse mellan de ryska och svenska TAM-systemen. RYS 054, kandidatuppsats, 10 p.
 • Deyna Patricia. Kvinnans roll i förändring - tre filmer av Kira Muratova analyserade ur ett könsperspektiv. 2005, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Larsson, Sofia. Ung i Ryssland. En tolkning av tre ryska filmer. 2005, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Elmgren, Tinet. "Personer av kaukasisk nationalitet". Xenofobi och imperialism i Ryssland. 2005, RYS 053, Specialarbete, 4p.
 • Wahlström, Kaj. Om helvetet som vardag. En jämförelse av Solzjenitsyns och Dovlatovs lägerskildringar. 2005, RYS 053, Specialarbete, 4p.
 • Trakymaite, Ringaile. Padezjnaja sistema sovremennogo russkogo jazyka. 2005, RYS 053, Specialarbete, 4 p.
2004
 • Jensen, Andreas. Pusjkins, Mandelstams och Bitovs Armenien och Georgien. En jämförelse av reseskildringar ur ett orientalistiskt perspektiv. 2004, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Hofmann, Susanna. En studie av ryskans perfektiva verb i presentsform - vad hande med dem i svensk översättning? 2004, RYS 053, Specialarbete, 3 p.
 • Akkouzina, Natalia. Sintetitjeskij komparativ prilagatelnych v russkom jazyke. 2004, RYS 053, Specialarbete, 4 p.
 • Andersson, Marina. Översättning av de ryska prepostitionerna v och na till svenska. Illustrerad av Pusjkins Spader dam i två översättningar. 2004, RYS 053, Specialarbete 3 p.
 • Larsson, Anna. Användandet av instrumentalis i modern ryska. 2004, RYS 053, Specialarbete, 3 p.
 • Larsson, Erik. Ryska aktiva presensparticip. 2004, RYS 053, Specialarbete, 3 p.
 • Muskala, Johan. Zá ruku - rutjnoj. Om sambandet mellan prepositionsbetonade substantiv och accentueringen av deras relativa adjektiv. 2004, RYS 053, Specialarbete, 3 p.
2003
 • Erlandsson, Camilla, Ryska som andraspråk. Processbarhetsteorin applicerad på ryska, 2003, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Fagerberg, Björn. Ordförråd och ordfrekvenser i ryskan. Ett försök till praktisk tillämpning, 2003, RYS 003 Specialarbete 3 p.
 • Hägglund, Per En poet, hennes mor och musiken - analyser av Marina Tsvetaevas självbiografiska prosa 2003, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Lindgren, Jesper. PO pod predlogom. Om bruket av "po" i rysk text. 2003, RYS 003, Specialarbete, 3p.
 • Olsson, Gun-Britt. Kvinnosituationen under 1800-talet, skildrad av Leo Tolstoj i Anna Karenina. 2003, RYS 003, Specialarbete, 3p.
 • Rubenson, Johan, De ryska konjunktionerna a och no. Ett studium ang samordning i ryskan, 2003, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
2002
 • Appelberg, Anna. Språkröret Ljudmila. Oral history från ryska till svenska. 2002, RYS 003, Uppsats, 3 p.
 • Carlzohn, Jessica. Liv och poesi. Fem dikter ur Pasternaks diktsamling "Temy i variacii". 2002, RYS 055, Magisteruppsats. 10p.
 • Deyna, Patricia. Kvinnan, äktenskapet och samhället. En jämförelse av "En dåres försvarstal" av August Strindberg och "Kreutzersonaten" av Lev Tolstoj. 2002, RYS 003, Uppsats, 3 p.
 • Erlandsson, Camilla. Tempus i förfluten tid i Matteusevangeliet - en jämförelse av grekiska, kyrkslaviska och ryska, 2002, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Gribina, Olga. Engelska lånord i ryskt och svenskt dataspråk. 2002, RYS 003, Specialarbete 3 p.
 • Kapla, Maria. Små, små ord. En studie av diminutiver i modern ryska. 2002, RYS 054, Kandidatuppsats. 10 p.
 • Kjellgren, Karin. Det kaukasiska dilemmat. Om Leo Tolstoj och den ryska orientaliseringen av Kaukasus. 2002 RYS 055, Magisteruppsats, 10 p.
 • Larsson,Sofia, En kvinna som alla andra. Recensioner av Baranskajas En vecka som alla andra, 2002, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Nylander, Åsa. Dama s sobackoj - Dama med hunden. Två svenska översättares tolkningar av gerundierna i Tjechovs novell. 2002, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Troedsson, Anders. The war in Chechnya 1994-96 - a descriptive account 2002. RYS 003, Specialarbete, 3 p.
2001
 • Gutsjö, Ann-Charlotte. Början till gerundium. En studie av vacklande former av aktiva particip i .... Povest' vremennych let, 2001, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Johannisson, Lena, Betydelsen av "v to vremja kak (kogda)" i modernt ryskt skriftspråk, 2001, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Näsholm, Angela. Modalpartiklar i ryska och deras översättning till svenska. 2001, RY 003 Specialarbete. 3 p.
 • Persson, Stefan. Mellan revolution och socialistisk realism. Om Aleksandr Serafimovitj och Michail Sjolochov och deras författarskap i 1920-talets Sovjetunionen, 2001, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Wilhelmsson, Fredrik. Anföringsverb i rysk skönlitteratur. En komparativ studie. 2001, RY 003 Specialarbete, 3 p.
2000
 • Canesso, Sarah J. Rysk och svensk genitiv. 2000, RY 003, Delkurs 5 Specialarbete, 3p
 • Kjellgren, Karin, Upplysning eller mörkläggning. En studie kring Katarina II:s Instruktion till lagkommissionen, 2000, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p
 • Nilsson, Gyn. Allt du alltid har velat veta om x och sh men aldrig vågat fråga. RYS 003, Specialarbete, 3p.
 • Petrik, Madeleine, Eurasijsk ideologi - ny utväg för Ryssland?, RYS 054, 2000, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Winblad, Jessica, Pelevins penna - Gogols ande. En komparativ analys av Generation P och Döda själar, 2000, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
1999
 • Berglund, Åsa. Bild eller tid? : en jämförelse mellan Per Durst-Andersens och Nils B.Thelins aspektsyn och deras behandling av några centrala begrepp inom verbforskningen. 1999, RYS 054, Kandidatuppsats. 10 p.
 • Carlzohn, Stefan. Religion och moral i M.A.Bulgakovs Mästaren och Margarita 1999. RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Dahlström, Jonas. Velimir Chlebnikov i tid och rum. 1999, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Cederberg, Helena. Rysk och svensk ekonomisk terminologi. En jämförande studie av deras främmande element. 1999, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Hägglund, Per. Ty det är blott det förfärandes början ..." - tankar kring det destruktiva i konsten, 1999, RYS 003 Specialarbete, 3 p.
 • Kjellgren, Karin. Alexandr Radisjtjev som naturrätsfilosof. En studie kring En resa från Petersburg från Moskva. 1999, RY 003, Specialarbete 3 p.
 • Perbeck, Henrik. Perfektiva prefigerade rörelseverb bildade på den obestämda imperfektivformen. 1999, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
1998
 • Jönsson, Helena, Prepositionsaccentuering i ryskan, 1998, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Kapla, Maria Två häxor : en presentation och jämförelse av Gogols Solocha och Bulgakovs Margarita, 1998. RY 003, Specialarbete 3 p.
 • Gutsjö, Ann-Charlotte. Översättningsfällor vid översättning av de svenska prepositionerna "i" och "på" med konkret rumsbetydelse till ryska 1998, RY 003, Specialarbete, 3 p.
 • Petrik, Madeleine. Gestalternas förhållningssätt till den gamla och den nya ordningen i Ivan Bunins verk Suchodol. 1998, RY 003, Specialarbete, 3 p.
 • Winblad, Jessica. Mästaren och Margarita : en analytisk studie. 1998, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
1997
 • Bylund, Ingela. Några stilskillnader i tidningsryska 1984 och 1996. 1997, RYS 054 Examensuppsats. 5 p.
 • Dahlström, Jonas, Naturen och tekniken i Majakovskijs poesi, 1997, RYS 003, 3 p.
1996
 • Axelshult, Lisa. Dama s sobackoj och Damen med hunden : En jämförelse mellan original och översättning. 1996, RYS 003, Specialarbete. 3 p
 • Cederberg, Jörgen, Ortodoxa brödraskapsskolor i Ruthenien under 1500-1600-talen, 1996, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Cederberg, Jörgen. Det kyrkslaviska språket i Skorinas Biblija Ruska : En komparativ analys av Francisk Skorinas bibel och Ostrogbibeln. 1996, RYS 054, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Mattsson, Ola. Aspektkonkurrens i ryskan : Imperfektiv aspekt mot förväntad perfektiv i preteritum. 1996, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Mårtensson, Charlotte. Teodiceproblemet i Bröderna Karamazov 1996, ÖCK 650, Kandidatuppsats, 10 p.
1995
 • Berglund, Åsa. Komedi och tragedi i Tjechovs Körsbärsträdgården. 1995, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
 • Rubenson, Johan. Aspektbruk i infinitiv. 1995, RY 003, Specialarbete, 3 p.
1994
 • Erlandsson, Ulf: "Tsar Saltan" i siffror. Ansats till en kvantitativ analys av rytmiska strukturerer i Aleksandr Pusjkins fyrfotade trokéiska vers. 1994, RYS 003+004, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Lindblad, Johanna: Två sätt att förhålla sig till verkligheten. Akakij - ett offer för omständigheterna och Makar som vill kontrollera sin tillvaro. 1994, RYS 003+004, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Pereswetoff-Morath, Alexander I. Vad profeterna sagt ... En undersökning av ett Tolkovaja azbuka. 1994, RYS 054, Kandidatuppsats 10 p.
 • Zetterberg, Karin. Det främmande i berättarstrukturen : En narratologisk analys av bröderna Strugackijs "Za miliard let do konca sveta". 1994, RYS 004, Kandidatuppsats, 10 p.
1993
 • Gronemeyer Claire E. Morphology and productivity of Russian secondary adjectival suffixes expressing degree. 1993, RYS 004, Kandidatuppsats, 10 p.
 • Pereswetoff-Morath, Alexander I. En studie i accentografi. De supralineära tecken i ett kyrkoslaviskt evangelium på LUB. 1993, RY 003, Specialarbete. 3 p.
 • Zetterberg, Karin. Författare och berättare i bröderna Strugatskij`s "Za milliard let do konca sveta", 1993, RYS 003, Specialarbete, 3 p.
Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2011-05-30