Person

Anders Ohlsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.ohlssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 67

Rum SOL:H221

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i litteraturvetenskap.

Min forskning är främst inriktad mot användning av litteratur och litteraturens värden i anslutning till det teoretiska fältet reading studies och med hjälp av olika litteraturetnografiska metoder.

För närvarande arbetar i det flervetenskapliga projektet Gemensam högläsning och socialt samspel, som syftar till att fördjupa kunskapen om värdet, både i form av litterära upplevelser och social gemenskap, av att delta i läsecirklar som bedrivs enligt den så kallade shared reading-metodiken.

Projektet bygger på ett samverkansinitiativ där bland annat Region Skånes kulturförvaltning, Folkuniversitetet och Landskrona kommun ingår. Målet är att sprida shared reading som litteratur- och läsfrämjande metod bland olika grupper av läsare.

Under 2021 är jag koordinator för en Advanced Study Group på Pufendorfinstitutet som ska fördjupa sig i frågan om "Litteraturläsning och hälsa".

Jag undervisar och handleder examensarbeten inom svensklärarutbildningen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (9 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (28 st)

Recensioner (15 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (13 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Anders Ohlsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.ohlssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 67

Rum SOL:H221

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10