Person

Anders Ohlsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.ohlssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 67

Rum SOL:H221

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i litteraturvetenskap.

Min forskning fokuserar på användningen av litteratur och litteraturens värden med utgångspunkt från reading studies och olika litteraturetnografiska metoder.

Jag är projektledare för “Läsengagemang och Shared Reading i svenskundervisningen – ett samarbete mellan Gymnasieskolan Vipan och SOL-centrum” som är ett praktiknära skolforskningsprojekt. Tillsammans med sju svensklärare undersöker vi elevers möjligheter att utveckla läsengagemang (Cummins 2017) genom att delta i Shared Reading (SR), en läsecirkelmodell som bygger på gemensam högläsning.

I en flerdisciplinär forskargrupp undersöker vi Shared Readings roll och funktion i olika sammanhang med fokus på social gemenskap och hälsa.

Jag samverkar med bland annat Region Skåne för att sprida kunskapen om Shared Reading och utbilda läsledare.

Jag undervisar i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik på svensklärarutbildningen samt handleder examensarbeten.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Anders Ohlsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.ohlssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 67

Rum SOL:H221

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10