Person

Anders Ohlsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.ohlssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 67

Rum SOL:H221

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i litteraturvetenskap.

Min forskning är främst inriktad mot litteraturens roll och funktion i offentligheten.

För närvarande är jag forskningsledare för det flervetenskapliga projektet SHARP - Shared Reading after Pain Rehabilitation - som hör hemma i forskningsfältet medical/health humanities. Projektet undersöker det upplevda värdet bland personer som behandlas för kronisk smärta av att delta i en litteraturcirkel med gemensam högläsning och diskussion av litteratur.

Mellan 2013 och 2017 ingick jag in en forskargrupp som arbetade med det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Negotiating Literary Value: Sweden 2013", där vi har undersökt hur litterärt värde konstrueras och förhandlas fram bland olika aktörer på det litterära och mediala fältet.

Jag undervisar inom svensklärarutbildningen och handleder examensarbeten där samt inom det internationella masterprogrammet Litteratur, Kultur och Medier (LKM).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är professor i litteraturvetenskap.

Min forskning är främst inriktad mot litteraturens roll och funktion i offentligheten.

För närvarande är jag forskningsledare för det flervetenskapliga projektet SHARP - Shared Reading after Pain Rehabilitation - som hör hemma i forskningsfältet medical/health humanities. Projektet undersöker det upplevda värdet bland personer som behandlas för kronisk smärta av att delta i en litteraturcirkel med gemensam högläsning och diskussion av litteratur.

Mellan 2013 och 2017 ingick jag in en forskargrupp som arbetade med det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Negotiating Literary Value: Sweden 2013", där vi har undersökt hur litterärt värde konstrueras och förhandlas fram bland olika aktörer på det litterära och mediala fältet.

Jag undervisar inom svensklärarutbildningen och handleder examensarbeten där samt inom det internationella masterprogrammet Litteratur, Kultur och Medier (LKM).

Böcker (9 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (26 st)

Recensioner (15 st)