Filmvetenskap

Film var den mest dynamiska konstform som utvecklades under 1900-talet och möjligen också förra seklets viktigaste massmedium. Nu, under 2000-talet, omgärdas filmen av en rad nya audiovisuella medier – medier där den rörliga bilden fortfarande utgör kärnan i kommunikationen. Eftersom film och rörlig bild i audiovisuella medier är de kommunikationsformer som har vidast spridning över hela världen erbjuder de en väg att förstå samhället, kulturen och människan. Filmvetenskap är ett ämne som studerar dessa uttryck ur kritiska, historiska och analytiska perspektiv. I grundutbildningen läser man filmhistoria, bekantar sig med filmens olika ekonomiska och tekniska villkor, studerar teorier om film, och ser, diskuterar, analyserar och skriver om film. Ämnet har en tydlig kärna av filmhistoria och filmanalys ur både estetiska och samhälleliga eller kulturella synvinklar. De filmer och rörliga bilder som behandlas innefattar allt från de första stapplande filmexperimenten till dagens differentierade sociala medier. Vi tar upp Hollywoodfilmen såväl som dokumentärfilm och film från Nigeria, Ingmar Bergman såväl som experimentfilm och tv-serier. Vår speciella profil är filmens och rörliga bilders förhållande till det omgivande samhället ideologiskt, politiskt och ur olika identitetsperspektiv. En del av studenterna i filmvetenskap går vidare till praktiska filmstudier, medan andra söker sig till film- och kulturjournalistik, eller arbetar inom någon av den rörliga bildens alltmer växande branscher. Filmvetenskapen är inte bara en specialvetenskap, utan också ett humanistiskt bildningsämne där man möter de stora politiska, estetiska och filosofiska frågorna. Det är ett ämne som hela tiden förhåller sig till nuet.

Internationellt Masterprogram

Masterprogrammet Film- och mediehistoria/MA in Film and Media History erbjuder ett unikt tvärvetenskapligt fält. Medierna studeras historiskt och placeras därmed i sociala, kulturella och politiska kontexter. Det historiska perspektivet samsas med studium av mediernas ekonomiska, tekniska och estetiska betingelser. Syftet med programmet är att förbereda de studerande dels för forskning, dels för sysselsättning inom olika typer av film- och medierelaterade verksamheter: förlag, arkiv, medieföretag, journalistik.

Film and Media History

In 2015 we inaugurated a two years master’s programme in Film- and Media History, as a collaboration between Film Studies (Centre for Languages and Literature) and Media History (Department of Communcation and Media) at Lund University. The programme will now be announced as an international education with English as teaching language.

The Master’s programme in film and media history (HAFME) provides students with an opportunity for interdisciplinary specialisation. The name of the field, film and media history, underlines that the media studied are placed in a historical and therefore social, cultural and political context. At the same time the economic, technical, and aesthetic conditions will be studied and discussed. The aim of the programme is to prepare students for research as well as for work within different types of film and media activities: publishing houses, media archives, media companies, journalism.

The MA in Film and Media History is a two-year programme including an opportunity to complete the programme after two semesters with a one-year Master’s degree.

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Facebook

Filmvetenskapen vid Lunds universitet har en egen facebooksida där studenter och andra intresserade kan mötas och diskutera film och filmvetenskap.

MA in Film and Media history

...the media studied are placed in a historical and therefore social, cultural and political context. At the same time the economic, technical, and aesthetic conditions will be studied and discussed.
Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2020-07-02