Fjärrundervisning via digitala e-mötesverktyg

Att mötas i ett digitalt klassrum skiljer sig på många sätt från hur man möts i ett vanligt klassrum. Här är några saker du kan tänka på:

  • Försök att hitta en avskild plats att sitta på, så att du minimerar distraktioner, både för din egen skull och för de andra deltagarnas skull. Det är bra om du har tillgång till ett headset. Ljudet blir mycket bättre och bakgrundsljud letar sig inte lika lätt in i klassrummet.
  • Tänk på att du har många distraktioner på din dator eller din telefon. Stäng av program och notiser så att de inte stör dig i undervisningen. Vid digitala träffar frestas man göra andra saker samtidigt som man deltar i undervisningen, men det har faktiskt visat sig att effektiv multitasking är en myt. Du kan inte lyssna aktivt om du samtidigt skriver eller läser något annat.

Följande rekommendationer har tagits fram av Humanistiska och teologiska fakulteterna i samråd med studentkåren (HTS):

  • Logga in i Zoom i god tid (det gäller särskilt om du brukar ha uppkopplingsproblem) med ditt student- eller lucat-id. Det gör du på adressen https://lu-se.zoom.us/ eller direkt i Zoom-programmet.
  • Använd ditt för- och efternamn när du loggar in, så att alla vet vem de talar med.
  • Ha kameran påslagen (om det inte innebär tekniska problem på något sätt). Det är svårt för läraren att undervisa utan visuell återkoppling. Det blir också konstigt för de andra studenterna om de inte ser vem de talar med.
  • Ät helst inte någon större måltid under föreläsningen. Det är distraherande både för dig själv och för andra. Att dricka en kopp kaffe/te eller annat går förstås bra.
  • Delta helst sittande eller stående vid datorn så att det är tydligt att du deltar aktivt. Det gör mycket för miljön i det digitala klassrummet.
  • Du får inte spela in föreläsningen, vare sig via dator eller via mobil, om du inte uttryckligen har fått lov att gör det. Du måste ha medgivande från samtliga medverkande lärare och studenter för alla inspelningar.

Du behöver använda de digitala e-mötesverktyg som läraren rekommenderar, såsom Zoom och Canvas. Vi påminner också om att du genom Lunds universitet har gratis tillgång till programvaran Microsoft Office 365 och andra användbara program. Samtliga laddas ner genom att logga in på studentportalen.

Obligatoriska moment i undervisningen

Var särskilt uppmärksam på att du kan behöva examineras på Zoom, t ex genom "sals"-tentamina eller obligatoriska seminarier. Lärare kan ställa krav på aktivt deltagande i moment som förutsätter att du har både kamera och mikrofon påslagna.

HT-fakulteternas rekommendationer

Ladda ner HT-fakulteternas rekommendationer som pdf.

Beslut om förändringar i undervisning och examination (pdf)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-12-17