lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Litteraturvetenskap


Rasmus Carlsson

skyddsombud, utbildningsadministratör

rasmus.carlssonsol.luse
046–222 78 47


Helena Nilsson

doktorand, utbildningskoordinator

helena.nilssonlitt.luse
046–222 93 80


Per Rydén

professor emeritus

per.rydenlitt.luse
046–222 47 24


Cristine Sarrimo

docent, sektionsföreståndare

cristine.sarrimolitt.luse
046–222 84 88


Erik Zillén

docent, universitetslektor

erik.zillenlitt.luse
046–222 84 81