lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Spanska


Carlos Henderson

FFU-ansvarig, universitetslektor

carlos.hendersonrom.luse
046–222 87 99


Ingela Johansson

studierektor, universitetslektor

ingela.johanssonrom.luse
046–222 89 22


Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15