lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Recensioner (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Louise Vinge

Professor emerita
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post louise.vingesol.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20