lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Författarskolan


Rasmus Carlsson

arkivhanterare, utbildningsadministratör

rasmus.carlssonsol.luse
046–222 78 47


Robert Ekdahl

arkivhanterare, utbildningsadministratör

robert.ekdahlsol.luse


Carola Mikaelsson

arkivhanterare, lärare, studierektor

carola.mikaelssonlitt.luse
046–222 84 78