Pris för bästa uppsatser från Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrits Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse delar årligen ut pris för de bästa uppsatserna inom de romanska språken vid Språk och litteraturcentrum. Priserna går till uppsatser av särskilt hög kvalitet som utmärker sig i jämförelse med uppsatser på samma nivå.

Pristagarna för läsåret 2019/2020

I år gick prisen för bästa uppsatser till William Wachmeisters kandidatuppsats i franska, och till Göran Wennborgs  kandidatuppsats i spanska. 

 

William Wachtmeister. Kandidatuppsats i franska med titeln "Mieux écrire avec unobjectif? Les effets d'un but communicatif sur la qualité des textes produits par une classe de FLE au lycée suédois
[Skriver man bättre om man har ett syfte? Om effekterna av en kommunikativ målsättning på textkvaliteten hos svenska gymnasieelever i franska].

Göran Wennborg. Kandidatuppsats i spanska med titel "Quand on en parle – Une étude sur les procédés littéraires utilisés dans La place (1983) et Une femme (1987) par Annie Ernaux et dans En finir avec Eddy Bellegueule (2014) par Édouard Louis”
[När man talar om det – En studie av litterära tekniker i Annie Ernauxs La place och Une femme samt i Édouard Louis En finir avec Eddy Bellegueule]

</