Pris för bästa uppsatser från Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrits Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse delar årligen ut pris för de bästa uppsatserna inom de romanska språken vid Språk och litteraturcentrum. Priserna går till uppsatser av särskilt hög kvalitet som utmärker sig i jämförelse med uppsatser på samma nivå.

Priser läsåret 2022/2023

Tilde Bourne
Kandidatuppsats i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning, HT22
Titel: “La sociedad patriarcal enferma: Cuatro cuentos de Schweblin con respecto al estereotipo de la mujer loca y encerrada” [The ailing patriarchal society: Four stories by Schweblin regarding the stereotype of the mad and confined woman]
Tillgänglig på: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9108408

Sofia Helgesson
Masteruppsats i franska med språkvetenskaplig inriktning, VT23
Titel: « Les patterns interactifs et le rôle de la langue cible. Une étude qualitative d’une classe de français langue étrangère au lycée en Suède » [Interactive patterns and the role of the target language - a qualitative study of a French L2 class in Swedish upper secondary school]
Tillgänglig på https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9139487 

Lou Mattei

Kandidatuppsats i franska med litteraturvetenskaplig inriktning, VT23
Uppsats: « Personne n’éprouve l’amoure que nous éprouvons – la traduction comme stratégie d’écriture au féminin dans Le Désert mauve de Nicole Brossard » [They are not lovhers like we are. Translation as a strategy for writing in the feminine in Le Désert mauve by Nicole Brossard]
Tillgänglig på http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9139726 

Prisceremoni 2022/2023

Prisceremonin äger rum den 29 november kl 16.15 i Fakultetsklubben vid Språk- och litteraturcentrum.

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2023-11-28