Pris för bästa uppsatser från Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrits Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse delar årligen ut pris för de bästa uppsatserna inom de romanska språken vid Språk och litteraturcentrum. Priserna går till uppsatser av särskilt hög kvalitet som utmärker sig i jämförelse med uppsatser på samma nivå.

Pristagarna för läsåret 2018/2019

I år gick prisen för bästa uppsatser till Michela Maraga för hennes magisteruppsats i spanska, och till Anna Sonesson för hennes kandidatuppsats i spanska. Charlotte Nilsson och Mia-Marie Hammarlin fick tryckbidrag.

Maraga, Michela. Magisteruppsats i spanska med titeln ¿Más de dos o más que dos?: Calidad y cantidad en algunas construcciones comparativas ‘Más de dos o más que dos?: Quality and quantity in some comparative constructions’.

lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8994542

Sonesson, Anna. Kandidatuppsats i spanska med titel El silencio habla cuando las palabras no pueden. Sobre el abuso psicológico en “Algún amor que no mate” de Dulce Chacón “Tystnaden talar när orden inte räcker. Om den psykologiska misshandeln i Algún amor que no mate av Dulce Chacón”.

lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8984321

Prisceremoni

Prisceremonin ägde rum den 20 november i Fakultetsklubben.