Pris för bästa uppsatser från Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrits Westrins stiftelse

Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse delar årligen ut pris för de bästa uppsatserna inom de romanska språken vid Språk och litteraturcentrum. Priserna går till uppsatser av särskilt hög kvalitet som utmärker sig i jämförelse med uppsatser på samma nivå.

Tilda Sandberg. Kandidatuppsats i franska med titeln "Unité dans la diversité? Une étude contrastive des expressions de modalité suédoises et françaises dans la législation européenne” [Enhet i mångfald ? En kontrastiv studie av svenska och franska modalitetsuttryck i europeisk lagstiftning]

Prisceremoni 2020/2021

Prisceremonin äger rum den 1 december i Fakultetsklubben vid Språk- och litteraturcentrum.

Sidansvarig: ingela.johanssonrom.luse | 2021-10-21