Nyheter

Latin

2023-04-12

Välkomna på populärvetenskapliga föreläsningar där våra forskare lyfter blicken mot nya horisonter.

2022-01-21

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2021-02-04

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2020-11-04

Fyra forskare prisas för förtjänstfulla avhandlingar.

2019-12-12

Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

2019-12-12

Arsenii Vetushko Kalevich har försvarat sin avhandling i ämnet latin "Compilation and Translation: Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War". Fakultetens opponent var professor Kristi Viiding, Tallinn.

2019-09-23

Historiska sånger, latin, danska och fonetik lockade besökare till Språk- och litteraturcentrum under årets Kulturnatt.

2019-04-26

2015-10-09

2012-11-30

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall utdelades vid en ceremoni på SOL den 28 november. Priset, som utdelades för åttonde gången, tillfaller den student som författat den bästa uppsatsen i latin. I år tillföll priset Per Magnus Haaland som fick det för sin uppsats "Att fäktas med långsvärd på latin. En analys och diskussion av Paulus Hector Mairs kampkonstböcker".

2011-10-13

SOL-ledningen vill uttrycka sin glädje och uppskattning till Cajsa Sjöberg lektor i latin, som tilldelas Studenternas pris för sin lärargärning.

2010-11-17

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall utdelades vid en ceremoni på SOL den 12 november. Priset, som utdelades för åttonde året i följd, tillfaller den som författat den bästa uppsatsen i latin.

2009-11-06

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall utdelades vid en ceremoni på SOL den 6 november. Priset, som utdelades för sjätte året i följd, tillfaller den som författat den bästa uppsatsen i latin.

2009-09-24

Martina Finnskog har tilldelats Res Politicas och Christopher Jarnvalls premium för 2009 för sin magisteruppsats i latin: Att vinna kärlek genom övertalning - övertalningsstrategi i Ovidius Heroides.

2008-12-15

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall för 2008 utdelades den 12/12 vid en ceremoni på Språk- och litteraturcentrum. Premiet tilldelades Peter Fransson för hans magisteruppsats i latin om den romerske skalden Propertius, "MELLAN HOPP OCH FASA. Om en skalds självuppfattning". Premiet delades ut av donator, Christopher Jarnvall.

2008-11-21

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall har för 2008 tilldelats Peter Fransson för hans magisteruppsats i latin om den romerske skalden Propertius, "MELLAN HOPP OCH FASA. Om en skalds självuppfattning".

2008-03-19

76 forskare hyllar Anders Piltz med en festskrift, Förbistringar och förklaringar.

2007-09-20

Thora Ohlssons stiftelse donerar 1,8 miljoner kronor till latinundervisningen vid Lunds universitet. Pengarna ska räcka till en tvåårig anställning av en universitetslektor i latin och därmed återupptas grundutbildningen som nyligen tvingats läggas ned.

2007-08-14

I senaste numret av New Scientist (4 aug. 2007) uppmärksammas James Dobreffs forskning kring Linnélärjungen Daniel Rolander i en featureartikel (s. 41-45).

2007-06-21

Arne Jönsson vid SOL, latin, har precis utkommit med en utgåva av Jan Rutgers' och Sir James Spens' lika omfångsrika som betydelsefulla korrespondens med Axel Oxenstierna under perioden 1613-1630.

2007-06-12

James Dobreff som disputerade i latin i november i fjor forskar nu kring Linné och Sydamerika och särskilt då Linnélärjungen Daniel Rolander och hans oerhört betydelsefulla arbete, Diarium Surinamicum, har uppmärksammats i Svenska Dagbladet

2006-04-19

Johanna Svensson har genom sin D-uppsats ”De lapidus et gemmis” blivit utsedd till den bästa studenten i latin och belönats med Premium Res Politica & Christopher Jarnvall.

Sidansvarig: ingela.johanssonrom.luse | 2021-02-25