Arbetsmarknad

Inom vår översättarutbildning arbetar du med översättningar från ett källspråk till svenska. Men de kunskaper du får i och om översättning är så pass generella att de kan appliceras på alla språk du behärskar på tillräckligt bra nivå. 

Vad arbetar översättare med?

  • Facköversättare översätter texter som inte är skönlitterära. Det kan vara allt från tryckt facklitteratur till webbplatser eller tekniska manualer. Uppdragsgivarna kan vara såväl myndigheter som privata företag. Ofta, men inte alltid, har översättaren ett eller några specialområden med särskilt goda kunskaper, till exempel teknik, medicin eller juridik. Ett annat specialområde är EU-översättning.
  • Skönlitterära översättare översätter skönlitteratur som romaner och noveller. För detta krävs god förståelse för det litterära verket man översätter och det konstnärliga språk som används i texten.
  • Översättare inom film och tv översätter från tal till undertexter, något som ofta innebär att texten också måste kortas ned så att den hinner läsas. 
  • Översättare har så goda kunskaper i svenska att de också kan arbeta med till exempel textgranskning och korrekturläsning.
  • En auktoriserad översättare/translator har rätt att översätta dokument med juridisk giltighet för myndigheter och privatpersoner. För att bli auktoriserad gör man ett prov hos Kammarkollegiet. Ofta har man då arbetat ett tag som översättare. Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel i Sverige.
  • De allra flesta översättare arbetar idag med digitala verktyg som underlättar arbetet, så kallade CAT-verktyg (Computer Aided Translation).
  • Som översättare kan man antingen vara anställd på en översättningsbyrå eller ha ett eget översättningsföretag. Översättare behövs också inom EU-administrationen, och stora multinationella företag anställer ibland egna översättare/terminologer. 
     
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-03-28