Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildning i Lund

Lärarutbildning har bedrivits vid Lunds universitet under lång tid. Den nya ämneslärarutbildningen startade på Campus Helsingborg 2011 och 2017 flyttade hela ämneslärarutbildningen till Lund. Vi på Språk- och litteraturcentrum välkomnar ämneslärarstudenterna och ämneslärarkurserna till Lund och vi hoppas att alla språklärare vid Lunds universitet, både nuvarande och blivande, kommer att vinna på att vi alla nu kommer att vara samlade på Språk- och litteraturcentrum.

Vid Språk- och litteraturcentrum finns tre ingångsämnen inom ämneslärarutbildningen:

Många av SOL:s språkämnen kan fungera som andraämnen inom ämneslärarutbildningen: Engelska, Franska, Italienska, Kinesiska, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Tyska.

Kontaktpersoner:

Läs gärna mer om de olika inriktningarna via följande länk:

Ämneslärarutbildningens ämnen

Övergripande kontaktperson för ämneslärarutbildningen på SOL-centrum är Fabian Beijer.

Svenska inom ämneslärarutbildningen

Skolämnet svenska inom ämneslärarutbildningen är uppdelat på tre olika ämnen här på SOL, nämligen svenska, litteraturvetenskap och filmvetenskap.

KPU: Kompletterande pedagogisk utbildning

Lunds universitet erbjuder också KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) för den som redan har läst relevanta ämneskurser. Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta gärna studievägledaren för ämneslärarutbildningen.

Utbildningsvetenskap

Du hittar mer information om ämneslärarprogrammet och KPU vid Institutionen för utbildningsvetenskap

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-02-11