Person

Birgitta Berglund

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post birgitta.berglundenglund.luse

Telefon 046–222 75 58

Rum SOL:H321

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i engelsk litteraturvetenskap med en ganska varierande undervisningserfarenhet inom universitets- och högskolevärlden. Förutom på Lunds Universitet har jag undervisat på Lärarhögskolan i Malmö, Högskolan Kristianstad, University of Cambridge (England), Ningbo University (Kina) och University of British Columbia (Kanada). Här på SOL undervisar jag om litteratur och kultur på samtliga nivåer inom ämnet engelska, från A-nivån till Mastersprogrammet LKM (Litteratur-Kultur-Media) samt handleder kandidat- och mastersuppsatser. Jag har även varit biträdande handledare för tre avhandlingar inom ämnet engelsk litteraturvetenskap och suttit i ett antal betygsnämnder för doktorsdisputationer i ämnet. Jag är ledamot i Lärarkollegium 4.

Mitt specialområde är brittisk 1700- och 1800-talslitteratur, men jag har även sysslat en del med deckargenren och med barn- och ungdomslitteratur. Det mesta jag har gjort forskningsmässigt präglas av ett genuspersepktiv.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt specialområde, både vad gäller forskning och undervisning, är brittisk 1700- och 1800-talslitteratur, men jag har även sysslat en del med deckargenren och med barn- och ungdomslitteratur. Det mesta jag har gjort forskningsmässigt präglas av ett genusperspektiv.

Min avhandling hette Woman’s Whole Existence: The House as an image in the Novels of Ann Radcliffe, Mary Wollstonecraft and Jane Austen och var en studie av hus- och rumssymbolik hos tre sinsemellan mycket olika författare som har det gemensamt att de var skrivande kvinnor i 1700-talets borgerlighet, där mannen dominerade offentligheten och kvinnan var hänvisad till den husliga sfären. En artikel publicerad något år senare drog ut linjen från Ann Radcliffes skräckromantik från 1700-talet till Daphne du Maurier’s bestseller Rebecca från 1938. Jag har även sysslat en del med synen på barn och barnuppfostran i Jane Austens romaner samt med kvinnors roll i den klassiska detektivromanen. De senaste åren har jag framför allt ägnat mig åt Charlotte Brontës författarskap. För närvarande arbetar jag med synen på kropp och kläder i systrarna Brontës romaner.

Böcker (1 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Birgitta Berglund

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post birgitta.berglundenglund.luse

Telefon 046–222 75 58

Rum SOL:H321

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20