Grekiska (antik och bysantinsk)

Docent

  • Italienska
  • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

  • Sektion 3
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post petra.bernardinirom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor i italienska med språkvetenskaplig inriktning, docent i romanska språk, särskilt italienska, samt studierektor för franska, italienska och rumänska och kursen Modersmålsundervisning och studiehandledning, och undervisar på olika kurser inom italienskans kursutbud samt på Modersmålsundervisning och studiehandledning, särskilt om inlärning. Jag är också huvudhandledare till en doktorand i italienska vid LU.

Mitt forskningsområde är språkinlärning och tvåspråkighet hos barn och vuxna, italienska i kombination med svenska, rumänska och franska, ur ett morfosyntaktiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv.

Min forskning har handlat om kollektiva substantiv, samt om adjektiv i det italienska språket och om de europeiska språknivåerna och morfosyntaktiska stadier, A1-C2, och om inlärning av italienska, franska och rumänska hos barn i tidig skolålder, vid allmänna skolor och internationella skolor. Min pågående forskning behandlar noll subjekt i skriven inläraritalienska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal