Person

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hanna.tillberglitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan hösten 2023.

Mitt avhandlingsprojekt kretsar kring vad jag kallar för det mörka flickskapet i svensk 1980-talslitteratur. Utifrån estetiska och filosofiska begrepp om bland annat ångest, subjektskap, femininitet och materialitet gör jag en komparativ studie av Inger Edelfeldts, Mare Kandres och Åsa Nelvins skildringar av flickors existentiella obehag. Läsningen är textnära; det mörka flickskapets på olika sätt spretiga och egenartade tillstånd får stå i fokus utan att förenklas till en övergripande idé eller teori. Samtidigt synliggör studien en tematisk och estetisk tendens som binder samman verken och som öppnar för litteraturhistoriska reflektioner.

Forskningsintressen: flickskap, gurlesk, grotesk, subjektskap, sinnlighet, materialitet, existentialistisk och fenomenologisk (ångest)teori

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hanna.tillberglitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10