Person

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hanna.tillberglitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan hösten 2023.

Mitt avhandlingsprojekt kretsar kring vad jag kallar för det mörka flickskapet i verk av Inger Edelfeldt, Mare Kandre och Åsa Nelvin: litteratur där irrande, ångestfyllda och ofta gurleskt skildrade flickor står i centrum. Tematiken uppenbarar sig glimtvis genom hela författarskapen men tycks som mest utpräglad kring 1980-talet. Utifrån estetiska och filosofiska begrepp om ångest, subjektskap, femininitet och materialitet gör jag en textnära läsning; det mörka flickskapets på olika sätt spretiga och egenartade tillstånd får stå i fokus utan att förenklas till en övergripande idé eller teori. Samtidigt synliggör studien en tematisk och estetisk tendens som binder samman verken och som öppnar för litteraturhistoriska reflektioner.

Forskningsintressen: flickskap, gurlesk, grotesk, subjektskap, sinnlighet, materialitet, existentialistisk och fenomenologisk (ångest)teori

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hanna.tillberglitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10