Person

Magdalena Malmfors

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post magdalena.malmforslitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan hösten 2018.

Mina forskningsintressen omfattar bland annat skandinavisk litteraturhistoria, genrestudier, poststrukturalistisk teori och 1800-talets populärlitteratur.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag valda romaner ur Fredrika Bremers författarskap. Med utgångspunkt i posthumanistisk, nymaterialistisk teori vill jag undersöka hur dessa romaner förhåller sig till och förhandlar med romanformens materialitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Administrativt

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Magdalena Malmfors

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post magdalena.malmforslitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20