Person

Magdalena Malmfors

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post magdalena.malmforslitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i litteraturvetenskap sedan hösten 2018.

Mina forskningsintressen omfattar särskilt 1800-talslitteratur, kvinnors författarskap, och materialitet, sinnlighet och form i romankonst.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag valda romaner ur Fredrika Bremers författarskap. Med avstamp i posthumanistisk, nymaterialistisk filosofi vill jag undersöka hur förhållandet mellan kvinnor och deras materiella omgivningar gestaltas och vad det innebär i de här romanerna. Särskilt intresserar jag mig för samspelet mellan symboliskt och sinnligt i det här förhållandet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Magdalena Malmfors

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post magdalena.malmforslitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10