lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Arbetar som utbildningsadministratör för sektion 2 på Språk och litteraturcentrum vilket omfattar ämnena: Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik.

Jag är också schemaläggare för samtliga ämnen i sektion 2 samt Engelskan

Tidigare har jag läst Filmvetenskap 1-90 hp samt Litteraturvetenskap 1-90 hp och sedan juni 2019 har jag även avlagt en masterexamen i det internationella masterprogrammet Film- och mediehistoria.

Välkommen att besöka mig i rum SOL: L 101B

Besökstider:

Måndag-torsdag: 11:00-12:30

Telefontider:

Måndag-torsdag: 14:00-15:00

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik

Övriga uppdrag och meriter

Utbildningsadministratör för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik.

Rasmus Carlsson

Utbildningsadministratör
Barnlitteratur
Filmvetenskap
Författarskolan
Litteraturvetenskap
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Skyddsombud
Sektion 2
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post rasmus.carlssonsol.luse

Telefon 046–222 78 47

Rum
SOL:L101b (Administration, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik)
SOL:101b (Barnlitteratur)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20