lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Marie Ekman

Doktorand
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marie.ekmanlitt.luse

Telefon 046–222 99 11

Mobil 072–554 24 22

Rum SOL:H524

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20