Person

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post andreas.tranviklitt.luse

Rum SOL:H224

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan hösten 2022 är jag doktorand i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Min forskning befinner sig i gränslandet mellan litteratur- och idéhistoria. Ett särskilt intresse har jag av att till litteraturvetenskapen inkorporera perspektiv från det historievetenskapliga fält som går under namnet kunskapshistoria. För närvarande är jag sysselsatt med ett avhandlingsprojekt om kunskap och humor i Ludvig Holbergs författarskap. Min huvudhandledare är Daniel Möller, docent i litteraturvetenskap, och min biträdande handledare är Johan Östling, professor i historia.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post andreas.tranviklitt.luse

Rum SOL:H224

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10