Person

Andreas Tranvik

Doktorand

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post andreas.tranviklitt.luse

Rum SOL:H224

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan hösten 2022 är jag doktorand i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Min forskning befinner sig i gränslandet mellan litteratur- och idéhistoria. Ett särskilt intresse har jag av att till litteraturvetenskapen inkorporera perspektiv från det historievetenskapliga fält som går under namnet kunskapshistoria. För närvarande är jag sysselsatt med ett avhandlingsprojekt om kunskap och humor i Ludvig Holbergs författarskap. Vid sidan av arbetet med avhandlingen har jag dessutom publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar, i såväl inhemska som internationella sammanhang, om texter av bland andra Edward Albee, Kjell Espmark och August Strindberg.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Publikationer (* = peer review)

 • "Intellektualitet som transgression. Strindberg, samhället och de intellektuellas roll", i Strindbergiana. Trettioåttonde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, red. Cecilia Carlander (Stockholm: Strindbergssällskapet, 2023), s. 49–63.
 • "Temporal provinsialism och svenskt lynne. Kjell Espmark, Verner von Heidenstam och den svenska glömskans historia", Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, vol. 110, no. 2 (2023), s. 103–113. *
 • "Mellan nationalekonomi och sociologi. August Strindberg som samhällsvetare", Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 52 [2022], no. 2–3 (2023), s. 147–167. *
 • "Dialectic of Two Cultures. Edward Albee, C. P. Snow, and Who's Afraid of Virginia Woolf? as Dramatized Epistemology", Partial Answers. Journal of Literature and the History of Ideas (Johns Hopkins University Press), vol. 21, no. 1 (2023), s. 91–111. *
 • "Den anakronistiska kunskapen. Anteckningar om Strindberg vid vetandets gränser", Hjärnstorm, no. 150 (2022), s. 63–69.
 • "En räv bland igelkottar. Några tankar om Strindberg och vetenskaperna", i Strindbergiana. Trettiosjunde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet, red. Cecilia Carlander (Stockholm: Strindbergssällskapet, 2022), s. 99–117.

Konferenspresentationer

 • "Epistemologisk nostalgi. Strindberg, Holberg och den förflutna lärdomens lockelse", The 22nd International Strindberg Conference – Strindberg and Memory (arr. Strindbergssällskapet och Kungl. Vitterhetsakademien), Rettigska Huset, Stockholm, 31 maj–1 juni 2023.
 • "The Epistemology of the Homecoming. Language, Culture, and Knowledge in Ludvig Holberg's Erasmus Montanus", BSECS 52nd Annual Conference – Homecoming, Return, and Recovery (arr. British Society for Eighteenth-Century Studies), St Hugh's College, Oxford, 4–6 januari 2023.
 • "Kunskap och komedi. Ludvig Holberg och upplysningens didaktik – Presentation av ett forskningsprojekt", CSS Conference 2022 in Lund and Copenhagen – Nordic Humour in the World (arr. Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund-Hankuk), Språk- och litteraturcentrum, Lund; Frederiksbergs Menighedshus, Köpenhamn, 24–27 augusti 2022.
Andreas Tranvik

Doktorand

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post andreas.tranviklitt.luse

Rum SOL:H224

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10