Beskowska stipendiet

Publicerad den 23 mars 2009

Beskowska stipendiet till fil.dr David Håkansson, Lund, som har belyst de subjektslösa satserna och deras försvinnande under yngre fornsvensk tid och på det sättet har gjort ett vägande inlägg i en hundraårig språkhistorisk diskussion.

Prissumman är 25 000 kr.