Tre nya doktorer i december 2022

Publicerad den 3 januari 2023
Tre porträtt: Anna Hultman, Mikael Berger och Juan Mendoza

Under december månad ägde tre disputationer rum vid Språk- och litteraturcentrum: Anna Hultman i litteraturvetenskap, Mikael Berger i nordiska språk och Juan Mendoza i kognitiv semiotik.

Anna Hultman

försvarade sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap: Vid pornografins gräns. Erotik i svensk prosa 1819–2019. Fakultetsopponent var docent Annika Olsson, Malmö universitet. 

"I mitt avhandlingsarbete undersöker jag svensk erotisk litteratur från 1800- och 1900-talet. Projektet är inte tänkt att vara en heltäckande historieskrivning, men syftar till att genom kronologiska nedslag i strategiskt valda verk undersöka hur det erotiska skrivandet och dess förutsättningar har förändrats under den berörda perioden. Huvudfokus för undersökningen är texternas form och tematik, även om dessa också förstås i relation till sin historiska kontext."

Anna Hultman i universitetets forskningsportal: portal.research.lu.se/sv/persons/anna-hultman

Mikael Berger

försvarade sin avhandling i nordiska språk: Objekt i svenskans historia. En studie av varierande objektsplacering i fornsvenska.
Fakultetens opponent var professor David Håkansson, Uppsala.

"I min avhandling undersöker jag varierande placering av objekt till verb i svenskans historia. Primärt undersöks placering av nominala objekt visavi negerande adverbial, och sekundärt undersöks placering av nominala objekt visavi andra argument (subjekt och objekt) i huvudsatser. Materialet som ligger till grund för avhandlingen är texter från äldre och yngre fornsvenska (1225–1526), och huvudsakligen excerperas samma texter som tidigare har excerperats av Delsing (1999) i den studie där han undersöker variation mellan OV- och VO-ledföljd i fornsvenska."

Mikael Berger i universitetets forskningsportal: portal.research.lu.se/sv/persons/mikael-berger

Juan Carlos Mendoza Collazos

försvarade sin sammanläggningsavhandling i Kognitiv semiotik: 
Agency and Artefacts: A cognitive semiotic exploration of design. Fakultetens opponent var professor Morten Tønnessen, Universitet i Stavanger.

"This thesis investigates the role of artefacts in relation to human agency and design within a cognitive semiotics framework. It deals with questions such as What is agency? What are artefacts and how does agency relate to them? What kind of intentions are involved in the activity of designing? What is human-specific with respect to agency and design? How can the origins and evolution of design be explained? Addressing these questions, the thesis proposes a layered model of agency for explaining the relations between different grades of agentive complexity. The model is also useful for empirical studies of agency such as those of neuroscience."

Juan Mendoza i universitetets forskningsportal: portal.research.lu.se/sv/persons/juan-mendoza