Forskningsanslag till SOL-forskare

Av SOL-ledningen - Publicerad den 5 november 2012

Vetenskapsrådet har tilldelat sju SOL-forskare sammanlagt cirka 30 miljoner kronor i forskningsanslag

Vetenskapsrådet har tilldelat följande sju SOL-forskare  
sammanlagt cirka 30 miljoner kronor i forskningsanslag:  
Henrik Gyllstad(engelska), Anastasia Karlsson (lingvistik), Elainie  
Madsen (semiotik), Daniel Möller (litteraturvetenskap), Carita Paradis  
(engelska), Henrik Rosenkvist (nordiska språk)och Cecilia Wadsö-Lecaros  
(engelska).

Vi gratulerar!