Kurser i litteratur och film

Kulturkompetens, perspektiv och analys

  • (Direkt till filmvetenskap)

Litteraturvetenskap

En utbildning i litteraturvetenskap är en tillgång inom många områden och särskilt inom den sektor där man yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och kultur.

Nya kurser om ekolitteratur och svenska klassiker!

I höst ger vi två nya kurser, en på distans och en på kvällstid så att även du som inte studerar på heltid skall kunna följa utbildningen. Båda kurserna tar upp aktuella teman i vår tid:

Samtida ekolitteratur, 7,5hp (halvfart, på distans)

Vill du få perspektiv på den litterära gestaltningens förmåga att fördjupa förståelsen för samtidens ekologiska problem?

Nya perspektiv på svenska klassiker, 7,5hp (halvfart, kvällstid)

Hur kan och bör vi läsa de stora klassikerna idag? Och varför är de fortfarande viktiga?
När du studerar litteraturvetenskap vid Lunds universitet får du en gedigen utbildning i litteraturens centrala texter och genrer, i litteraturens historia från antiken till vår samtid, i texttolkning och litteraturteori, och i frågorna om litteraturens ställning och funktioner i samhället. Hösten 2020 ger vi också följande kurser i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum:

Mer information:

Om litteraturvetenskap

Läs mer om vad det innebär att studera litteraturvetenskap och vad du kan göra efter utbildningen.

Utbildningsutbud

Få en överblick över alla våra kurser i litteraturvetenskap

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.

Filmvetenskap

Film var den mest dynamiska konstform som utvecklades under 1900-talet och möjligen också förra seklets viktigaste massmedium. Nu, under 2000-talet, omgärdas filmen av en rad nya audiovisuella medier – medier där den rörliga bilden fortfarande utgör kärnan i kommunikationen. Eftersom film och rörlig bild i audiovisuella medier är de kommunikationsformer som har vidast spridning över hela världen erbjuder de en väg att förstå samhället, kulturen och människan. Hösten 2020 ger vi följande kurser i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum:

Mer information:

Om filmvetenskap

Läs mer om vad det innebär att studera filmvetenskap och vad du kan göra efter utbildningen.

Utbildningsutbud

Få en överblick över alla våra kurser i filmvetenskap

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.
  • Nya perspektiv på svenska klassiker, 7,5 hp

    Hur läser vi klassikerna idag? Och varför är de fortfarande viktiga? På den här kursen studerar vi ett antal centrala svenska klassiker inte bara för deras egen skull utan också utifrån de nya perspektiv som vår tid fört med sig. Störtade imperier, globalisering, teoretisk och filosofisk utveckling gör att vi betraktar litteraturhistorien på nya och spännande sätt.

    Nya perspektiv på svenska klassiker är en kvällskurs på halvfart. Kursen ges 2020-09-30 till 2020-12-01.

    Läs mer här: https://www.sol.lu.se/litteraturvetenskap/kurs/LIVA17/ 

Teaterns teori och praktik

Förstå teatern och scenkonst, och skaffa verktyg för att skapa egna verk.
Sidansvarig: paul.tenngartlitt.luse | 2020-03-31