FFU-ansvarig

FFU-ansvarig, Grekiska (nygrekiska)

Marianna Smaragdi

Universitetslektor, FFU-ansvarig

 • Grekiska (nygrekiska)
 • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt

 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianna.smaragdiklass.luse

Telefon 046–222 83 75

Mobil 079–066 00 17

Rum SOL:L507c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i nygrekiska och undervisar på alla nivåer inom nygrekiska, från nybörjarkurs till masternivå. Från nybörjar- till forsättningsnivå har vi kurser även på distans, där jag undervisar främst på nybörjarnivå och där föreläsningarna sker genom interaktiva e-möten. Jag lägger i min undervisning stor vikt vid de kontrastiva momenten mellan grekiska och svenska, samt vid språkfärdighet och uttalsträning.

Mitt intresse inom forskning rör sig främst kring bruket av metaforer i grekiska sångtexter. I min avhandling från 2012 skrev jag om metaforer för känslouttryck i den grekiska musikgenren rebétiko. Ett annat intresseområde är översättning av svensk litteratur till grekiska, och jag arbetar för närvarande med utformandet av ett projekt om litterär förmedling mellan Sverige, Spanien och Grekland. In detta projekt undersöker vi bl.a. vilken svensk litteratur som översätts till grekiska och spanska samt skillnader i receptionen mellan mottagarländerna.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum
 • FFU-ansvarig för Grekiska (nygrekiska)
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsens arbetsutskott, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Marianna Smaragdi

Universitetslektor, FFU-ansvarig

 • Grekiska (nygrekiska)
 • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande prefekt

 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianna.smaragdiklass.luse

Telefon 046–222 83 75

Mobil 079–066 00 17

Rum SOL:L507c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2021-02-25