Grekiska (nygrekiska)

Vassilios Sabatakakis

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Grekiska (nygrekiska)
  • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

  • Sektion 3
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vassilios.sabatakakisklass.luse

Telefon 046–222 83 84

Rum SOL:A230

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor i nygrekiska, undervisar på nygrekiskans alla nivåer och har handlett mastersstudenter samt en doktorand till disputation. Jag har dessutom vid flera tillfällen undervisat vid universiteten i Athen och Amman.

I min forskning har jag studerat det grekiska språket och litteraturen från medeltid till nutid. Förutom artiklar i dessa ämnen har jag publicerat bysantinsk och mod