The Birgit Rausing Language Programme

("BRLP")

Vad är The Birgit Rausing Language Programme?

Lunds universitet och ämnena kinesiska och lingvistik mottog 2006 en stor donation om 15 miljoner kronor av Birgit Rausing. The Birgit Rausing Language Programme ansvarar för fördelning av dessa medel. Programmet är organisatoriskt knutet till Språk- och litteraturcentrum. Varje år utlyses stipendier och/eller resebidrag i ämnena lingvistik/språkvetenskap respektive kinesiska/sinologi.

Ledningsgruppen för The Birgit Rausing Language Programme utser stipendiaterna. Ledningsgruppen består av två representanter för respektive ämne kinesiska och lingvistik/språkvetenskap och professor Lynn Åkesson är ordförande. 

The Birgit Rausing Language Programme kommer att avslutas inom kort, men ytterligare några utlysningar kommer att göras. 

Information om utlysningar våren 2022 läggs upp den 18 april, se länkar i rutorna på denna sida.

Frågor gällande dessa donationsmedel och ansökan kan ställas till Gunilla Ek Werner: 046 222 87 10 eller Gunilla.ek_wernersol.luse.

Workshop

Information till forskarstuderande

Deco

Information till masterstudenter

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-03-18