The Birgit Rausing Language Programme

("BRLP")

Vad är The Birgit Rausing Language Programme?

Lunds universitet och ämnena kinesiska och lingvistik mottog 2006 en stor donation om 15 miljoner kronor av Birgit Rausing. The Birgit Rausing Language Programme ansvarar för fördelning av dessa medel. Programmet är organisatoriskt knutet till Språk- och litteraturcentrum. Varje år utlyses stipendier och/eller resebidrag i ämnena lingvistik/språkvetenskap respektive kinesiska/sinologi.

Ledningsgruppen för The Birgit Rausing Language Programme utser stipendiaterna. Ledningsgruppen består av två representanter för respektive ämne kinesiska och lingvistik/språkvetenskap och professor Lynn Åkesson är ordförande. 

The Birgit Rausing Language Programme kommer successivt att avslutas under 2023-2024. Inga fler utlysningar kommer att göras.

Frågor gällande dessa donationsmedel och ansökan kan ställas till Gunilla Ek Werner: 046 222 87 10 eller Gunilla.ek_wernersol.luse.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-12-05