LÄSÅRET 2014/2015

BJÖRKLUND, ANDREAS

Björklund, Andreas () " 'No creo que + «haya venido»/«viniera/viniese»': El pretérito perfecto e imperfecto de subjuntivo en el español peninsular" [Jag tror inte att + «haya venido»/«viniera/viniese»: konjunktivens perfekt och imperfekt i Spaniens spanska], kandidatuppsats i spansk språkvetenskap. Uppsatsen är tillgänglig i LUP

ELIN PETRISSON

Petrisson, Elin (2015), "Lélia et Fœdora - « Les femmes sans cœurs »? Étude comparative du personnage Lélia de George Sand et de Fœdora de Honoré de Balzac", kandidatuppsats i fransk litteraturvetenskap. Uppsatsen är tillgänglig i LUP

REGINA STÖPPER

Stöpper, Regina (2015), "La structure informationnelle de la phrase clivée en français et ses équivalents en allemand: Etude sur deux corpus paralleles français – allemand", masteruppsats i fransk språkvetenskap.  Uppsatsen är tillgänglig i LUP

Prisceremonin

Måndagen den 16 november ägde prisceremonin rum i närvaro av stiftelsens grundare Maibrit Westrin. Dekanus Lynn Åkesson delade ut diplom till de tre pristagarna Andreas Björklund, Elin Petrisson och Regina Stöpper som även fick 5 000 kr. för deras respektive arbetsinsatser med uppsatsskrivande. Malin Alkestrand från litteraturvetenskap och Bonnie Clementsson från historiska institutionen fick också diplom och tryckningsbidrag på 38 500 kr vardera för sina respektive avhandlingar.
Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2018-11-23