lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Teaterns teori och praktik

Studierektor, Teaterns teori och praktik

Jag är handledare och lärare på Lunds universitets Författarskola, där jag började arbeta 2009, efter att själv ha gått utbildningen. För närvarande är jag också programkoordinator för samma ämne och studierektor för Författarskolan, Filmvetenskap och Teaterns teori och praktik. Förutom min akademiska bakgrund är jag utbildad skrivpedagog, vilket jag arbetar som på Skurups folkhögskola samt i mitt eget företag.

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Filmvetenskap, Författarskolan samt Teaterns teori och praktik
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Programkoordinator Författarskolan
Studierektor för Filmvetenskap, Författarskolan och Teaterns teori och praktik

Carola Mikaelsson

Studierektor
Författarskolan
Filmvetenskap
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Lärare
Författarskolan
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carola.mikaelssonlitt.luse

Rum
H127 (studierektor)
SOL:H127 (lärare)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 84 78