Teaterns teori och praktik

Daniel Möller

Forskare, docent

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Filmvetenskap
  • Författarskolan
  • Teaterns teori och praktik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post daniel.mollerlitt.luse

Telefon 046–222 84 86

Rum SOL:H234E

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Docent och lärare i litteraturvetenskap.

Studier i Linköping, London och Lund i litteraturvetenskap, svenska, teologi, teoretisk filosofi, pedagogik och latin.

2018–2021: Forskare finansierad av Vetenskapsrådet.

2020: Vik. lektor i litteraturvetenskap.

2019–. Redaktör för Vetenskapssocietetens årsbok.

2018–. I redaktionen för Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.

2018: Vik. lektor i litteraturvetenskap.

2013–2015: Forskare finansierad av VR.

2013–2022: Ordförande i Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL).

2013–. I redaktionsrådet för TfL.

2011–2012: Redaktör och ansvarig utgivare för TfL. Har redigerat fyra enkel- och två dubbelnummer.