LÄSÅRET 2015/2016

Hagner, Johanna (2016) ¿Luchador viril en una guerra anticuada? — un estudio comparativo del uso de la metáfora en el discurso periodístico contemporáneo cubano ‘En viril kämpe i ett gammalt krig? En komparativ studie av hur metaforer används i nutida journalistisk diskurs’ Länk till uppsatsen i LUP -
Tibblin, Julia (2016) Et si l’on rendait la langue française moins discriminatoire ? La féminisation du français : attitudes et usages ’Och om man gjorde franska språket mindre diskriminerande? Feminiseringen av franska: attityder och användning’ Länk till uppsatsen i LUP  -
Elholm, Tine (2015) El subjuntivo y nuestra concepción de la realidad –y la capacidad de influir en ella: Una propuesta para la explicación del subjuntivo dependiente aplicada a un debate político ‘Konjunktiv, vår föreställning om verkligheten och om vår förmåga att påverka den: Ett förslag till förklaring av konjunktiv i bisats i en politisk debatt' Länk till uppsatsen i LUP -
Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2018-11-23