lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Grekiska (nygrekiska)


Vassilios Sabatakakis

FFU-ansvarig, sektionsföreståndare, universitetslektor

vassilios.sabatakakisklass.luse
046–222 83 84


Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15