Vetenskapsrådet beviljar medel till SOL-forskare

Publicerad den 10 juni 2020

Astrid Møller-Olsen och Andreas Widoff har beviljats treårig internationell postdok av Vetenskapsrådet.

Titeln på Astrid Møller-Olsens projekt är Gröna bläck: Växter i nutida skönlitteratur på kinesiska. Titeln på Andreas Widoffs projekt är Svenska prepositioners semantik: Bortom tid och rum.
SOL-ledningen gratulerar!