Litteraturvetaren Daniel Möller årets Einar Hansen-pristagare

Publicerad den 15 oktober 2020
Forrskaren Daniel Möller. Foto: Lina Wolff
Daniel Möller. Foto: Lina Wolff

Einar Hansens forskningspris om 150 000 kronor tillfaller litteraturvetaren Daniel Möller som sedan disputationen 2011 har hunnit genomföra ett stort antal litteraturvetenskapliga projekt av hög klass. Han har bland annat uppmärksammat hittills föga kända författarskap som Olof Wexionius liksom genrer som gravdikten över djur och pekoralet. Hans kunskaper om den äldre svenska litteraturen är unika.

Daniel Möller, docent i litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, tilldelas årets Einar Hansens svenska pris för framstående humanistisk forskning.

– Jag känner mig mycket glad och hedrad. Forskning är ett långsamt och ofta solitärt arbete och det är enormt roligt när man får ett så starkt ljus kastat över det man håller på med. Jag är också glad över att den tidigmoderna litteraturen lyfts fram. Den är mycket dynamisk, inte minst dess poesi som är kraftfull och häpnadsväckande, och det är inte alltid som nutidens föreställningar om den stämmer överens med källorna. Einar Hansen var en betydande person för Lunds kulturliv och det är en ära att nu få ta emot det här priset, säger Daniel Möller.

På ett knappt decennium har docent Daniel Möller kommit att framstå som en av de tydligast profilerade forskarna om svensk poesi från tidigmodern tid. Den stora antologin Svensk poesi som han redigerat tillsammans med en tidigare Einar Hansen-pristagare, Niklas Schiöler, har kommit att bli det dominerande standardverket i sin genre och riktar sig såväl till dem som studerar litteraturvetenskap som till den läsande allmänheten.

Daniel Möller disputerade i litteraturvetenskap 2011 på avhandlingen Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 1670–1760 (i engelsk översättning 2015). Sedan dess har han ytterligare fördjupat sig i poesi från 1600- och 1700-talet. Det senaste exemplet utgörs av Rolldiktningens poetik. Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning (2019).

Genom åren har Daniel Möller publicerat åtskilliga andra verk och studier. Han har också varit redaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap samt för ett flertal vetenskapliga antologier. I anslutning till Lunds universitet 350-årsjubieum ingick han i redaktionen för En lundensisk litteraturhistoria, en samling artiklar kring författare som sedan 1666 studerat eller på annat sätt varit verksamma vid Lunds universitet.

Till hans internationella verksamhet hör litteraturvetenskapliga studier vid University College i London och medverkan vid School of Criticism and Theory vid Cornell. Han har även varit STINT-stipendiat vid Department of Classics vid Cincinnati University. I år har han medverkat som redaktör för antologin Metamorphic Readings: Transformation, Language, and Gender in the Interpretation of Ovid’s Metamorphoses, utgiven på Oxford University Press.

Vid flera tillfällen har Daniel Möllers forskning finansierats av Vetenskapsrådet och han har två gånger erhållit stipendier av Svenska Akademien. Han ingår i styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund.

Priset kommer att delas ut vid en ceremoni i Lund på Einar Hansens Forskningsfonds årshögtid den 11 november 2020.

Einar Hansens Forskningsfond stiftades av förläggaren och skeppsredaren Einar Hansen. Fondens styrelse består av forskare från Köpenhamns och Lunds universitet och skall verka för samarbete mellan de båda universiteten.

Årets danska pris för framstående humanistisk forskning tillfaller Sören Overgaard, lektor i filosofi på Köpenhamns Universitet. Läs mer om Sören Overgaard: https://cfs.ku.dk/staff/?pure=en/persons/25914

Kontakt: 

Daniel Möller, lektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Telefon 046-2228486, 0709 689622.