At analysere organisationens diskurs(er)

Publicerad den 21 oktober 2008

Gästföreläsning av Finn Frandsen, professor i virksomhedskommunikation, Århus universitet, den 28 oktober kl. 16.15 om <i>organizational communication</i>, <i>organizational discourse</i> och <i>organizational rhetorics</i>.

Gästföreläsning: Finn Frandsen
Professor i virksomhedskommunikation, Århus universitet
Tid:
tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 16.15
Plats: Språk- och litteraturcentrum, sal H 135a Mit foredrag vil bestå af en introduktion til det nye felt, man inden for amerikansk kommunikationsforskning kalder for organizational communication, organizational discourse eller organizational rhetorics. Det er kendetegnende for denne forskning, at den er tværvidenskabelig, at den kombinerer tekst og kontekst, og at den sammentænker ellers adskilte discipliner som ledelsesteori, organisationsstudier og kommunikationsforskning ud fra den grundantagelse, at ledelse og kommunikation i sidste instans er kommunikation. Denne grundantagelse udgør en akademisk udfordring, ikke kun for dem, som forsker i ledelse og organisation, men i høj grad også for dem, som arbejder med retorik, tekst og diskurs. Dette stadig ret nye felt vil blive belyst med empiriske analyseeksempler fra min egen forskning i f.eks. krisekommunikation. Finn Frandsen, professor i virksomhedskommunikation og leder af Center for Virksomhedskommunikation. Han underviser og forsker i corporate communication, public relations og markedskommunikation, krisekommunikation og miljøkommunikation. Et par af de seneste publikationer: Krisekommunikation: Når virksomhedens image og omdømme er truet. København: Samfundslitteratur (2007, sammen med W. Johansen) og "Rhetorical Perspective and Public Relations: Meaning Matters" (2008, sammen med R. L. Heath), in Public Relations Research: European and International Perspectives and Innovations (2008), redigeret af A. Zerfass, B. van Ruler & K. Sriramesh (Wiesbaden: VS Verlag). Gäsföreläsningen arrangeras av den flervetenskapliga seminariserien Diskursmötet. Kontakta någon av seminarieledarna om du vill ha mer information.