Studierektor

Studierektor, Grekiska (nygrekiska)

Christian Claesson

Docent, FFU-ansvarig

 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Grekiska (antik och bysantinsk)
 • Grekiska (nygrekiska)
 • Latin
 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christian.claessonrom.luse

Telefon 046–222 03 17

Rum SOL:L500a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning och undervisar främst i spansk och latinamerikansk litteratur och film.

Under de senaste åren har min forskning fokuserat på spansk samtida litteratur, i synnerhet den politiska och kritiska litteratur som publicerats i kölvattnet av Spaniens sociala och ekonomiska kris. Jag är redaktör för den nyligen publicerade Narrativas precarias: Crisis y subjetividad en la cultura española actual (2019). Jag har även arbetat med komparativ forskning om litteratur i Spanien – litteratur skriven på spanska, katalanska, baskiska och galiciska. Sedan 2016 deltar jag i det RJ-finansierade forskningsprogrammet World Literatures: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics (http://worldlit.se), med ett projekt om förhållandet mellan språk, litteratur och nationell identitet i Spaniens olika litteraturer.

Jag disputerade i romanska språk på Harvard University 2009, med inriktning på latinamerikanskt 1900- och 2000-tal.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • FFU-ansvarig för Spanska
 • Studierektor för Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Latin och Spanska
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum
Christian Claesson

Docent, FFU-ansvarig

 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Grekiska (antik och bysantinsk)
 • Grekiska (nygrekiska)
 • Latin
 • Spanska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christian.claessonrom.luse

Telefon 046–222 03 17

Rum SOL:L500a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2021-02-25