SOL-forskare belönas av Einar Hansens forskningsfond

Publicerad den 2 november 2023
Em kvinna går genom svängdörren som leder in till SOL och SOL-biblioteket.

Anna W Gustafsson belönas för forskning på språkbruk i olika samhälleliga sammanhang.

Det svenska forskningspriset tilldelas Anna W Gustafsson, docent i svenska, verksam vid Språk- och litteraturcentrum vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet.

Anna W Gustafsson undersöker språkbruk som rör social, politisk och samhällelig diskurs samt språkbruk i vården. Hon har till exempel forskat om metaforer i palliativ cancervård och högerpopulistisk diskurs i sociala medier. Gustafsson väver samman sin forskning med grundutbildningen på ett föredömligt sätt, samtidigt som hon interagerar med andra ämnen och med offentligheten.

Anna W Gustafsson får priset för sin nydanande forskning inom nordistiken i spänningsfältet mellan medicinsk humaniora och politisk diskursanalys.

Läs mer om Anna W Gustafssons forskning på https://www.sol.lu.se/person/AnnaGustafsson/